Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hantera förändringar centralt för att hålla Västlänkens budget

Den 20 januari fanns en debattartikel av Thomas Sahlmén med i Göteborg-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-01-28. Publicerat: -

Hantera förändringar centralt för att hålla Västlänkens budget

I höstas uppdaterades kalkylen för Västlänken. Efter genomgången kan vi konstatera att allt tyder på att kostnaden kommer hålla sig inom den tilldelade budgeten på 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå, det skriver Bo Larsson, projektchef Trafikverket.

Många faktorer kan påverka kostnaderna för infrastrukturprojekt. Projekten löper ofta under lång tid och under tiden kan händelser och omständigheter uppstå som är svåra att förutse.

De kostnadsförändringar som beror på yttre faktorer och risker ska täckas av en så kallad riskreserv. Riskreserven ingår i projektets budgeterade kostnad och hanterar förändringar som kan innebära kostnadsökningar såväl som kostnadsminskningar. Riskreserven för Västlänken är i dag budgeterad till 2,3 miljarder.

Fokus på kostnader och smarta lösningar

Att hela tiden ha fokus på kostnaderna och att hitta så smarta lösningar som möjligt är en avgörande framgångsfaktor för att hantera de förändringar som sker, och för att lyckas med ett projekt. Vi måste därför kontinuerligt förhålla oss till exempelvis nya tekniska lösningar och ett förändrat marknadsläge.

Vi stämmer löpande av de val vi gör mot projektets mål och budget. Av de nio storprojekt som öppnats för trafik sedan Trafikverket bildades 2010 har samtliga utom två legat under eller inom budget. Totalt har alla nio genomförts inom den sammantagna budgeten för Trafikverkets stora investeringsprojekt.

Följer över tusen mätpunkter

Vissa saker, till exempel marknadsläget, råder inte projektet självt över. Andra, till exempel tillräcklig kunskap om grundförhållandena där vi ska bygga, ligger i allra högsta grad inom vårt ansvar.

För att få ett så bra underlag som möjligt inför byggandet av Västlänken undersöker projektet såväl jord, berg och grundvatten som befintliga byggnader och anläggningar. Vi har till exempel redan nu, flera år före byggstart, över tusen mätpunkter där vi följer grundvatten och/eller pågående sättningar. Vidare besiktigar vi redan nu samtliga byggnader inom 150 meter från tunneln, och vi kommer att göra detta igen innan byggstart. Utöver detta gör vi särskilda analyser av särskilt känsliga byggnader och anläggningar.

Genom dessa uppföljningsmätningar kommer vi att identifiera eventuella förändringar, och därigenom dels kontrollera att uppsatta gränsvärden inte överskrids, dels ge underlag för styrning av produktionen.

Respekt, men inte oro

Jag känner respekt för de frågeställningar vi arbetar med, men ingen oro. Projekt Västlänken är stort men inte unikt. Vi har tagit del av många värdefulla erfarenheter från liknande projekt i bland annat Stockholm och Malmö. Inte minst kan vi därtill dra nytta av tidigare erfarenheter från Götatunneln, som löper i samma geologi, här på hemmaplan och som i mångt och mycket har liknande problemställningar.

 

Bo Larsson, projektchef Trafikverket