Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Entré vid Götaplatsen har diskuterats

Den 5 februari fanns en debattartikel av Bo Aronsson med i Göteborg-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-02-13. Publicerat: -

Entré vid Götaplatsen har diskuterats

Bo Aronsson föreslår att den entré för Västlänken som planeras vid Renströmsparken istället flyttas till Götaplatsen. Ett sådant alternativ har också diskuterats i arbetet med det nuvarande förslaget som finns med i järnvägsplanen. En entré vid Götaplatsen innebär dock att resenärerna behöver ta sig genom en längre underjordisk gång, vilket gör att sträckan riskerar att upplevas som otrygg.

Entrén vid Renströmsparken föreslås ligga i korsningen mellan Olof Wijksgatan och Fågelsången, som är den gång- och cykelväg som leder till Götaplatsen. Entrén har en naturlig koppling till både universitetsområdet och kulturstråket vid Götaplatsen.

För att Renströmsparken ska påverkas så lite som möjligt kommer storleken på entrébyggnaden att hållas nere, och avsikten är att byggnaden ska utformas så att den passar väl in i omgivningen. Bygget kommer inte att påverka Näckrosdammen eller den lekplats som finns i området.

Erik Lööv, delprojektledare Trafikverket
Karin Holmström, projektchef Västlänken inom Göteborgs Stad