Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kostnaden för Västlänken är fullt jämförbar med liknande projekt

Den 20 mars fanns en debattartikel av Ann-Marie Pendrill med i Ny Teknik. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Ny Tid 2015-03-26. Publicerat: 2015-03-27.

Kostnaden för Västlänken är fullt jämförbar med liknande projekt

Att bygga modern infrastruktur handlar om stora belopp som man måste se ur ett långsiktigt perspektiv. Västlänken är inte bara ett viktigt nav för den spårbundna trafiken i Göteborg och Västsverige utan även viktigt ur ett nationellt perspektiv för att skapa ett robustare järnvägssystem med färre förseningar, vilket ger snabbare resor och fler avgångar för resenärerna.

När vi räknar fram en budget för våra stora projekt görs dels en traditionell kalkyl. Denna verifieras sedan med en så kallad succesiv kalkyl där också osäkerheter som är svåra att bedöma idag fångas upp. Av de totalt 20 miljarderna i projektets budget är 2,3 miljarder beräknat för att kunna hantera dessa osäkerheter. När vi redovisar våra budgetar så görs det i det aktuella kostnadsläget vid budgetbeslutet. Syftet med detta är att vi skall kunna göra uppföljningar mot den beslutade budgeten över tid. Budgeten för Västlänken beslutades i 2009-års kostnadsläge.

Anledningen till att vi presenterar budgeten i block och inte på detaljnivå är för att vi i upphandlingar av våra kommande entreprenader skall kunna agera på ett affärsmässigt sätt och tillvarata marknadens konkurrenskraft.

Stor erfarenhet av att bygga i stadsmiljö

Det är komplext att bygga i stadsmiljö och något vi har den största respekt för. För att staden ska kunna fungera under byggtiden krävs noggrann planering och många intressen skall tillvaratas. Att göra det på ett så bra sätt som möjligt för så många som möjligt är ett kontinuerligt och prioriterat arbete för alla oss som arbetar med projektet.

Trafikverket är en av Sveriges största byggherrar och vi har stor erfarenhet av byggnationer i komplicerade miljöer. För tillfället pågår eller planerar Trafikverket bara i Stockholm cirka tre mil tunnlar där stora delar går genom stadsmiljöer och andra känsliga områden. Andra motsvarande projekt som genomförts tidigare är exempelvis Citytunneln i Malmö och Götatunneln i Göteborg.

Av de nio storprojekt som öppnats för trafik sedan Trafikverket bildades 2010 har samtliga utom två legat under eller inom budget, däribland just Citytunneln i Malmö som blev drygt 400 miljoner kronor billigare än beräknat, och därtill klar ett halvår före plan. Även tunnelbygget Norra länkens första etapp blev billigare än beräknat. Slutnotan för etappen blev 2,5 miljarder kronor lägre än beräknat, och trafikstarten skedde ett helt år före plan. Totalt har alla nio storprojekt genomförts inom den sammantagna budgeten för Trafikverkets stora investeringsprojekt.

Erfarenhet av "Göteborgsleran"

Leran i Göteborg är speciell att bygga i men inte ohanterbar. Totalt handlar det om cirka en tredjedel av Västlänken som går i lera och dessa delar byggs via öppna schakt. Resterande delar borras och sprängs och då sker arbetet till största del under mark. Arbetet med Götatunneln gav oss också stor erfarenhet av de geotekniska förhållandena i Göteborg och flera av våra medarbetare som idag arbetar med Västlänken arbetade också med detta projekt.

Jag har full förståelse för att det finns oro kring stora infrastruktursatsningar, vilket är något vi ofta ser i de tidiga faserna av våra stora projekt. Och jag kan garantera att vi även fortsättningsvis kommer att arbeta för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt för så många människor som möjligt. När Västlänken är färdig är jag övertygad om att de flesta kommer att se Västlänken som en självklar del i utvecklingen av vår stad och region.

Bo Larsson, projektchef Trafikverket