Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken byggs för framtiden

Den 25 mars fanns en insändare av "Hagabo" med i Göteborg-Posten. Insändaren ifrågasatte visionen om 20 000 på- och avstigande vid Station Haga. Här hittar du vårt svar

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-03-26. Publicerat:

Västlänken byggs för framtiden

Västlänken handlar om att skapa nya möjligheter att resa kollektivt i regionen. Utgångspunkten är de framtidsplaner som finns om att utveckla Göteborg för att skapa en tätare stad och göra Västra Götalandsregionen tillgängligare och mer attraktiv. Västlänken anpassas till de stora förändringar som planeras i Göteborg, bland annat kring Norra Masthugget och Skeppsbron, som gör Västlänkens Station Haga till en viktig knutpunkt.

I det framtidsscenario som Västlänken planeras för beräknas 20 000 på- och avstigande resenärer per dygn använda stationen i Haga. Beräkningarna utgår från den målbild för tågresandet i Västsverige som Västra Götalandsregionen tagit fram. Ambitionen i målbilden är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas från år 2006, till 130 000 resor/dag år 2035.

De antaganden som vi gör för av- och påstigande vid Västlänkens stationer bygger på detta. Vi har i vårt arbete säkerställt att Västlänken klarar målbilden och kan konstatera att anläggningen gott och väl klarar att hantera resenärer i enlighet med denna.

Bo Larsson, projektchef Trafikverket