Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Basprognos och järnvägsplan är skilda saker

I ett pressmeddelande den 29 april ställdes siffror i Trafikverkets basprognos mot siffror ur Västlänkens järnvägsplan. Här hittar du vår kommentar.

När Västlänken öppnar för trafik, kan antalet tåg öka i järnvägssystemet. Siffrorna i basprognosen beskriver en tänkt trafik 2030 utifrån den trafikpolitik och den infrastruktur som är beslutad idag. Uppgifterna i basprognosen är inte nya, utan publicerade och kända sedan flera år. De beskriver inte vad som blir möjligt genom Västlänken.

Det gör däremot järnvägsplanen. Den tar höjd för fler tåg, eftersom Västlänken är dimensionerad för kommande utbyggnader i det omgivande järnvägsnätet. Att jämföra siffror i Trafikverkets basprognos mot siffror ur Västlänkens järnvägsplan är därmed att jämföra äpplen med päron.

Järnvägen byggs ut i steg. Ett betydelsefullt språng var dubbelspåret mellan Trollhättan och Göteborg, som stod klart i december 2012. I ett slag ökade möjligheterna att få plats med tåg, bland annat kunde Västtrafik öppna Alependeln. Nu är Göteborgs centralstation starkt begränsande. I och med Västlänken ökar kapaciteten för att ta emot tåg och det blir andra flaskhalsar som avgör hur många tåg som är möjliga till och från Göteborg. Ett tydligt exempel är Göteborg-Borås, där det planerade dubbelspåret skapar helt nya förutsättningar jämfört med dagens enkelspår.

När trafiken kommer igång på den nya banan, kommer det att finnas plats för tågen i Göteborg. Det hade det inte gjort utan Västlänken.