Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tågbuller ska minimeras

Den 20 maj fanns en insändare av företrädare för diverse bostadsrättsföreningar med i Göteborgs-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-05-21. Publicerat: -

Tågbuller ska minimeras

Företrädare för Brf Masken, Brf Carolus Rex och Brf Höjdena för fram synpunkter på Trafikverkets svar om buller från tågen som kommer att köra i Västlänken. Jag ska försöka att tydliggöra innehållet i det svar vi tidigare gett på frågan.

Buller och vibrationer är ett problem som Trafikverket i stort arbetar hårt för att minimera, både vid nybyggnation och vid befintliga vägar och järnvägar. Trafikverket bedriver även forskning inom området, både enskilt och i samarbete med andra aktörer. Det finns i dagsläget inte några lagstadgade nivåer för buller och vibrationer. Det som finns är rekommendationer från bland annat Boverket och Naturvårdsverket. Vi har utifrån rekommendationerna tagit fram specifika krav för både stomljud och vibrationer som kan uppstå när tåg kör i Västlänken.

Det finns en rad åtgärder som kan minska buller, till exempel dämpande skärmar eller åtgärder i byggnader och/eller järnvägsanläggningen. Exakt vilka som kommer att vara aktuella för Västlänken är en fråga som vi arbetar vidare med i detaljprojekteringen fram till planerad byggstart 2018. Det svar vi i dagsläget kan ge är att anläggningen bedöms klara de krav Trafikverket har satt. Som boende i en stad påverkas man oundvikligen av buller. Självklart är det dock så att Trafikverket även i framtiden kommer att arbeta för att minska buller och förhålla sig till allas rätt till en bra boendemiljö.

Jag vill även passa på att välkomna bostadsrättföreningarna i fråga, liksom övriga oroliga fastighetsägare, boende och andra, att ta kontakt med Trafikverkets experter för en fortsatt dialog i de här frågorna. Alla Trafikverkets medarbetare nås via 0771-921 921.

Bo Larsson, projektchef Trafikverket