Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken avgörande för framtidens resande

Den 7 maj fanns en debattartikel av Claes Westberg med i GP. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-05-08. Publicerat: 2015-05-11.

Västlänken avgörande för framtidens resande

När Göteborgsregionen växer, ska så stor del som möjligt av det ökande resandet ske i kollektivtrafiken. Tågresandet får en stor roll och för den utvecklingen är Västlänken avgörande. Claes Westberg blandar siffror och begrepp när han försöker visa något annat.

Med hänvisning till siffror från Trafikverkets prognoser gör Claes Westberg gällande att det inte går att uppnå målen med Västlänken. Hans debattinlägg den 7 maj kan vid en första anblick se ut som en redovisning av fakta, men är i själva verket en fritt vald blandning av siffror och begrepp. Han blandar samman dels prognos och mål, dels underlag för politiska beslut med underlag för att dimensionera en anläggning.

En seriös prognos är en försiktig framskrivning av kända faktorer. Ett mål är något annat, nämligen det man vill uppnå och det kräver viljestyrda förändringar. Trafikverkets prognoser görs på samma sätt för projekt i hela landet och är en del av underlaget till politikerna i regioner och regering.

Prognoser räcker inte

Men politikerna baserar inte sina beslut enbart på prognoser. Då skulle det bara bli "mer av samma". De behöver formulera mål och bedöma vilka prioriteringar och beslut som leder åt rätt håll i förhållande till målen. Om Skåne hade nöjt sig med prognosstyrd planering, hade det förmodligen fortfarande stävat färjor mellan Malmö och Köpenhamn. Idag finns det gemensamma arbets- och bostadsmarknader för de bägge städerna. Att fatta beslut om att bygga Öresundsbron var sannerligen en viljestyrd förändring.

I Västsverige är förutsättningarna annorlunda. Det finns inget sund som ska överbryggas. Men vi har glest belägna orter som kan länkas samman mycket effektivare än idag till ett sammanhängande nät av arbetsplatser och boende. Där är Göteborg ett givet nav. Där möts vägar och järnvägar och staden har unika möjligheter att komplettera sina centrala delar med fler bostäder, arbetsplatser och parker. I Västsverige är de viljestyrda förändringarna samlade i bland annat "K2020", Västra Götalandsregionens "Målbild Tåg 2035" och Göteborgs Stads strategidokument för stadsutveckling.

Båda perspektiv behövs

  • Trafikverkets basprognos skiljer sig från Västra Götalandsregionens målbild. Båda perspektiven behövs som underlag för en god planering.
  • Den samhällsekonomiska beräkningen är prognosbaserad och helt enligt Trafikverkets riktlinjer. Dimensioneringen av anläggningen utgår från ett större perspektiv och bygger delvis på målbilden. Att dimensionera bara efter Trafikverkets prognos, som Claes Westberg skriver, vore att bygga en anläggning som fyller sin funktion vid öppningstillfället, men inte kan möta framtidens behov i ett växande storstadsområde.
  • Prognoserna har ett värde när man jämför över landet. Ur det perspektivet är de ett viktigt underlag för beslut. Men de har också svagheter. När det handlar om strukturerande förändringar i storstad så ger de inte hela bilden. Resvaneundersökningar är för övrigt kärnan i Trafikverkets prognoser.

Den sista punkten illustreras av en uppgift som debattören lyfter fram men inte förklarar tillräckligt, nämligen att bara 4000 kollektivtrafikresor per dygn tillkommer när Västlänken tas i bruk enligt Trafikverkets prognos. Igen gäller det att förstå vad som är syftet med prognosmodellen. Den fångar inte en långsiktig omställning till mer hållbart resande i en växande landsdel.

Fler och fler människor dras till storstadsområdena och Västsverige växer. De regionala målbilderna hanterar bland annat frågan om hållbart resande. En aspekt är att när Göteborgsregionen växer, ska så stor del som möjligt av det ökande resandet ske i kollektivtrafiken. Det är också ett regionalt mål att man i än högre grad ska kunna bo där man önskar och ändå resa hållbart till jobb eller studier, därmed får tågresandet en stor roll. För den utvecklingen är Västlänken avgörande.

Bengt Rydhed, Stf regionchef, Trafikverket