Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Svar på frågor om säkerheten i Västlänken

Den 5 augusti fanns en insändare av B Gustafsson med i Göteborgs-Posten. Insändaren hade frågor om säkerheten i Västlänken. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-08-05. Publicerat: 2015-08-09.

Svar på frågor om säkerheten i Västlänken

Att Västlänken ska vara en säker anläggning är självklart en prioriterad fråga, och vi har under tre års tid arbetat tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg med att ta fram ett säkerhetskoncept för anläggningen. Säkerheten i Västlänken kommer att utformas i enlighet med de normer och regler som finns i Sverige och inom EU och kommer att uppfylla alla krav man kan ställa på en modern tunnel. Med utgångspunkt i insändarskribenten B Gustafssons frågor om säkerheten i Västlänken kommer här sammanfattande svar.

  • Avstånden mellan Västlänkens utrymningsvägar har kontrollerats med brand- och utrymningsberäkningar och varierar från 185 till 400 meter.
  • Bredden på gångbanan mellan tågvagn och tunnelvägg anpassas så att antalet passagerare som ryms i ett fullsatt plus ett halvsatt tåg kan utrymma tunneln på ett säkert sätt. Bredden på perrongerna anpassas för passagerare i tre fullsatta tåg.
  • Gångbanan mellan tågvagn och tunnelvägg är upphöjd för att underlätta utrymning från tågen. Självutrymning, utan assistans från räddningstjänsten, ska vara möjlig. Stationernas och tunnlarnas utrymningsvägar utformas med hänsyn till behovet av väntutrymme till dess att räddningstjänsten är på plats.
  • Normalt försörjs anläggningen med två av varandra oberoende elkraftförsörjningar. Vid bortfall av den ena högspänningsförsörjningen sker automatisk omkoppling till den andra linjen som övertar kraftförsörjning av hela anläggningen. Vid samtidigt strömbortfall ska Västlänken kunna stängas och utrymmas på ett säkert sätt. Därför försörjs samtliga säkerhetsrelaterade system med avbrottsfri kraft under hela utrymningsfasen.
  • Under pågående detaljprojektering utformas specifika lösningar, bland annat för att säkerställa tillgänglighet till reservsystemen.
  • Tidskravet för att utrymma tunneln varierar beroende på vad som inträffar. Under vissa omständigheter är tiden till kritiska gränsvärden kortare, medan en lika snabb utrymning inte är nödvändig vid andra tillfällen. Vi har utfört flera olika scenarion för utrymning och brand för att kunna verifiera att säkerheten är tillräckligt hög.
  • För att se till att alla relevanta olyckor tas med i säkerhetsverifieringen har de utförda studierna samråtts med flera olika parter. Vi har en samordningsgrupp för säkerhet där bland annat räddningstjänst, länsstyrelsen, polis, arbetsmiljöverket och Göteborgs Stad informeras regelbundet.

På www.trafikverket.se/vastlanken finns mer information att läsa om säkerheten i Västlänken. På webbsidan finns även dokumentet Plan för säkerhet för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Maria Nilsson, säkerhetsspecialist Trafikverket