Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken uppfyller kraven för säkerhet

Den 15 augusti fanns en insändare av Lisbeth Candow med i Göteborgs-Posten. Insändaren gällde frågor om säkerheten för människor med rörelse- eller orienteringshinder i Västlänken. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-08-19. Publicerat: -

Västlänken uppfyller kraven för säkerhet

Säkerheten i Västlänken kommer att utformas i enlighet med de normer och regler som finns i Sverige och inom EU. Detta innebär bland annat att vi följer EU-direktiven om tekniska specifikationer för driftskompatibiliteten för funktionshindrade.

Målet är att personsäkerheten i Västlänken ska vara minst lika hög som i jämförbara infrastrukturer i Sverige. Största möjliga säkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade eftersträvas. Nedanstående åtgärder är exempel på hur Västlänken utformas för att nå dessa mål.

  • En upphöjd gångbana underlättar utrymning från tågen. Härifrån finns ramper med vilplan till nödutgångarna som ligger i höjd med rälsen. Spårövergångar vid nödutgång är i nivå med rälsen för att underlätta utrymning för till exempel rullstolsburna.
  • Personer med svårare rörelsehinder ska ha tillgång till väntutrymme på säker plats. Behovet av väntutrymme vid självutrymning och räddning eller väntan på assistans beaktas i både stationernas och tunnlarnas utrymningsvägar.
  • På varje plattform anordnas väntutrymme på säker plats för 12 rullstolar. Utrymningsplatser utformas i övrigt enligt bestämmelser i Boverkets Byggregler och ska kunna användas av behövande personer.

Läs mer i dokumentet "Plan för säkerhet" på www.trafikverket.se/vastlanken.

Maria Nilsson, säkerhetsspecialist Trafikverket