Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sämre spårlinje ger mer buller

Den 19 september fanns en debattartikel av Anders Leissner med i Göteborgs-Posten. Skribenten var missnöjd över Västlänkens dragning under Örgryte. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-09-25. Publicerat: 2015-10-05.

Sämre spårlinje ger mer buller

Vilken dragning Västlänken än har är det omöjligt att helt utesluta risken för skador och påverkan på byggnader och fastigheter. Skulle skador uppstå kan drabbade husägare få ersättning. Men ersättningsanspråket belastar inte Göteborgs skattebetalare – de pengarna finns öronmärkta i projektets budget.

Anders Leissner, boende i Jakobsdal i Örgryte i Göteborg skriver på GP Debatt att ett hundratal fastighetsägare i området riskerar sättningsskador på sina hus i byggskedet och obehag med vibrationer i innemiljön när Västlänken är i drift. Han skriver att en liten justering i dragningen av Västlänken skulle undvika det.

Han tycker att Trafikverket inte visat förståelse för de boendes oro. Vidare skriver han att vinsten men den lilla böjen under Jakobsdal är att tågen kan köras 10 km/h snabbare genom kurvan, vilket bara ger en tidsvinst på några sekunder.

Ger sämre spårlinje

Järnvägsspåret har fått nuvarande placering vid norra Liseberg för att man inte vill komma i konflikt med Örgrytevägen under byggtiden. Detta i kombination med kravet på kurvradien innebär ett östligt läge under Jakobsdal.

Att flytta tunneln västerut ger en sämre spårlinje, med ökad risk för slitage och därmed en ökad underhållskostnad för anläggningen. En sämre spårlinje ökar risken för buller och stomljud eftersom tågen då ligger an på rälsen på ett ofördelaktigt sätt. Tågens hastighet hade blivit lägre vilket påverkar järnvägssystemets totala kapacitet.

När Västlänkens järnvägsplan stod utställd hade bland andra fastighetsägare möjlighet att lämna sina synpunkter. Drygt 300 synpunkter kom in, däribland ett stort antal från boende i Jakobsdal. Trafikverket gick igenom alla och vissa av dem ledde till mindre ändringar.

Kontinuerliga kontroller

Under byggtiden kommer Trafikverket att utföra kontinuerliga kontroller av grundvattennivåer och sättningar. Vi kommer att utföra eventuella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på byggnader och fastigheter. Det går aldrig att utesluta risken för skador, men vår erfarenhet visar att med de byggmetoder och skyddsåtgärder vi använder blir risken för skador liten.

Om det uppstår skador på omgivande fastigheter kan man som fastighetsägare få ersättning. Detta ligger alltid i budgeten för alla våra stora infrastrukturprojekt.

Bo Larsson, projektchef Västlänken Trafikverket