Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Framtiden motiverar station i Haga

Tre debattörer ställer sig frågande till den nya station för pendel- och regiontåg som planeras i Haga. Genom att utgå från dagens Göteborg missar de dock det viktigaste perspektivet vid planeringen av ny infrastruktur, nämligen framtiden.

Svaret skickades in till Göteborgs-Posten 2016-01-03. Publicerat:-

Beslutet om en ny station i Haga fattades 2007 som en del av järnvägsutredningen för Västlänken. I utredningen fanns alternativ både med och utan ny station i Haga. Slutsatsen var att en dragning av tunneln via Haga ger störst överflyttning av resande, kortast restider, når nya viktiga målpunkter i staden och ger goda utvecklingsmöjligheter för staden i förhållande till övriga alternativ.

Det finns olika skäl att investera i nya vägar och järnvägar. Det kan till exempel ha skett förändringar i samhället som ger skäl att anpassa infrastrukturen. Investeringar i infrastruktur kan också vara ett sätt att påverka samhällets utveckling i en viss riktning. Oavsett, är det i slutändan politiska beslut som avgör var skattemedel gör bäst nytta, både på kort och på lång sikt. Trafikverkets roll är att utreda och föreslå de lösningar som bäst bidrar till de politiskt beslutade målen.

Motiven kvarstår

Planeringen av ny infrastruktur sker stegvis enligt gällande lagstiftning. För att inte göra processen mer tidskrävande och kostsam än nödvändigt avgränsas varje steg, och i takt med att beslut fattas går planeringen vidare. Varken de förutsättningar eller mål som låg bakom beslutet om att Västlänken bör gå via Haga har ändrats. I det nuvarande skedet fokuserar vi på att detaljplanera den beslutade sträckningen och förbereda inför bygget som beräknas påbörjas runt årsskiftet 2017/2018.

Naturligtvis utreds och planeras ny infrastruktur i samråd med de som berörs. I Västlänkens fall är Göteborgs Stads, liksom omgivande kommuner och regioners, planer för framtiden av stor betydelse för vad som är en lämplig utveckling av järnvägsnätet. Genom att utgå från dagens Göteborg missar debattörerna det viktigaste perspektivet vid all planering av ny infrastruktur, nämligen framtiden.

I anslutning till Haga finns flera stadsbyggnadsprojekt, bland annat Norra Masthugget och Skeppsbron. När den nya stationen står klar 2026 har även övrig kollektivtrafik i området utvecklats och stationen får en viktig funktion som bytesnav mot stadens västra stadsdelar. Med fler nya centrala tågstationer kan också trycket på det överbelastade området runt Göteborgs Central minska.

Bo Larsson, Projektchef Trafikverket