Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken och kapacitet

I ett järnvägsnät hänger allt samman och de olika delarna är beroende av varandra. För att förstå syftet med Västlänken måste man därför utgå från helhetsperspektivet.

På senaste tiden har olika inlägg om Västlänkens framtida kapacitet publicerats på debatt- och insändarplats. Budskapet är att Västlänken inte ökar kapaciteten och kritikernas metod går ut på att lyfta uppgifter ur sitt sammanhang. Detta ger en missvisande bild av projektet. I ett järnvägsnät hänger allt samman och de olika delarna är beroende av varandra. För att förstå syftet med Västlänken måste man därför utgå från helhetsperspektivet.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg. Stationen är en s.k. säckstation. Med det menas att tågen kör in till en plattform och sedan måste köra ut samma väg, vilket begränsar kapaciteten avsevärt. Det alternativ som valts för att lösa detta problem, och som regeringen gett Trafikverket i uppdrag att bygga, är Västlänken.

 Att planera trafikering på järnväg är komplext, däremot handlar det om en ganska enkel matematik kring kapaciteten. Har vi idag en full station och flyttar över ett antal tåg till nya stationer, får vi självklart mer tillgänglig kapacitet. Så blir fallet när pendel- och regiontåg trafikerar Västlänken istället för Göteborg C. Denna kapacitetsökning blir därmed en förutsättning för en fortsatt utbyggnad av det angränsande järnvägsnätet och en ökad tågtrafik i regionen.

Västlänken i sig har en väl tilltagen kapacitet och kommer inte att vara den del som sätter begränsning i tågsystemet framöver. Hur trafiken kommer att se ut i Västlänken beror dels på tillgänglig kapacitet i olika delar av järnvägsnätet, men också på hur tågbolagen väljer att trafikera spåren. Trafikmängden kommer att förändras med tiden i och med att järnvägsnätet utvecklas.

Detta framgår av det utredningsmaterial som ligger till grund för Västlänken. Men om man väljer att lyfta fram vissa delar eller siffror ur sitt sammanhang, ser man inte helheten och förmedlar därför inte en rättvisande bild av projektet.

Precis som med alla stora investeringar i infrastruktur kan inte Västlänken betraktas som en enskild företeelse. Denna typ av investeringar måste sättas i ett större sammanhang och framförallt måste man inse att projekten bidrar till samhälls- och stadsutveckling på lång sikt.