Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kommentarer till ledarkrönika av Adam Cwejman i GP den 12 oktober

Adam Cwejman drar enligt Trafikverket ett antal felaktiga och bitvis fragmentariska slutsatser i sin ledarkrönika i GP. Nedan redogör vi för Trafikverkets syn i ett antal av Cwejmans påståenden och slutsatser.

Adam Cwejman drar enligt Trafikverket ett antal felaktiga och bitvis fragmentariska slutsatser i sin ledarkrönika i GP.
Hydrogeologiska frågor som Cwejman förenklat beskriver är komplexa. Bara i Mark- och miljödomstolen har det ägnats många timmar åt att redogöra för hur dessa skall hanteras.Nedan redogör vi för Trafikverkets syn i ett antal av Cwejmans påståenden och slutsatser.

Trafikverket har aldrig uttryckt att förhandlingen i Mark- och miljödomstolen är en ren formalitet, tvärtom så är det en viktig och naturlig del i processen med att domstolen ska sätta de tillstånd och villkor som krävs för att hantera miljöaspekterna på ett bra sätt. Däremot menar Trafikverket att själva frågan om tillåtlighet för projekten har
hanterats av regeringen och således inte hanteras av Mark- och miljödomstolen.

Cwejman drar även slutsatsen att det inte skulle stå rätt till i planeringen och styrker detta med egna inläckagesiffror och hänvisar till en över 10 år gammal rapport. När man planerar stora infrastruktursatsningar så sker det över lång tid och man förfinar successivt kunskapen, det är inget konstigt utan ett helt normalt förfarande. Tvärtom så vore det anmärkningsvärt om vi inte skulle anpassa oss efter bästa möjliga kunskap just nu.

Det är helt riktigt som Cwejman påstår att Trafikverket är införstådda med riskerna i projektet, det är också därför vi har möjlighet att hantera dessa risker på ett bra och systematiskt sätt. Det är risker man inte identifierat som i så fall man borde var mer bekymrad över. Man kan också reflektera över varför Trafikverket skulle negligera risker eller ta genvägar då det bara skulle slå tillbaka på oss själva i slutänden.

Västlänken är demokratiskt beslutad med en bred politisk konsensus och Trafikverkets roll är att genomföra projektet på ett så bra sätt som möjligt, för så många som möjligt.

Västlänken är ett av Trafikverkets mest utredda projekt och det har lagts över en miljon ingenjörstimmar på att utreda projektet. Så att svepande och bitvis populistiskt avfärda det arbete som gjorts känns både fel och orättvist, inte minst mot alla de experter som lagt ner åtskilliga timmar på att göra ett ambitiöst arbete. Sedan får man självklart ha den uppfattning man vill kring satsningen på Västlänken och de demokratiska beslut som tagits.