Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så fungerar stora byggprojekt

På insändarplats i GP undrar man hur Trafikverket redan nu kan tilldela entreprenörer för Västlänken.

Att starta med anbudsförfarande innan alla juridiska tillstånd är slutligt avklarade, är normalt i stora byggprojekt. Det handlar om att vi vill vara så effektiva som möjligt genom att spara tid. Besluten att gå vidare i olika steg grundar sig på en noggrann bedömning. I nuläget är entreprenaden för station Haga tilldelad och kan överklagas av andra anbudsgivare. Inget kontrakt kan skrivas förrän tiden för överklagande gått ut samt en eventuell process med överklagan är avslutad. Om förutsättningarna för projektet sedan skulle ändras, regleras det enligt gällande kontraktsrättsliga principer och allmänna bestämmelser inom byggbranschen.

Vi närmar oss nu slutet på den långa process av prövningar och tillstånd som krävs för ett så stort byggprojekt som Västlänken. I oktober sker huvudförhandling i Mark- och Miljödomstolen för att projektet skall få en s.k. miljödom. I den fastslås villkoren för hur Västlänken skall byggas, exempelvis nivåer för buller och vibrationer.