Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet i Haga fortgår som planerat

Under rubriken ”Avvakta med kalhygget” menar Håkan E att det italienska bolaget Astaldis finansiella problem riskerar att äventyra arbetet med deletapp Haga i Västlänken, och att vi därför tar ner träd i området onödigt tidigt. Detta stämmer inte.

Astaldi ingår tillsammans med turkiska Gülermak och norska NRC Group i bolaget AGN Haga AB som i juni 2017 fick uppdraget att bygga deletapp Haga. Inför upphandlingen gjordes en noggrann kvalificering av bolagen. Vi begärde också ett solidariskt ansvar av de ingående bolagen, vilket innebär att övriga parter måste ta ansvar om en part drabbas av problem.

Det italienska bolagets finansiella situation påverkar alltså inte genomförandet av arbetet inom deletapp Haga. Det finns ingen risk att Trafikverket "behöver ge sig ut på en ny anbudsrunda" som insändarskribenten påstår, utan arbetet fortgår som planerat.

Det handlar heller inte om något "kalhygge". Under oktober flyttas cirka 50 träd i området vid Nya Allén och Kungsparken. De flyttas dels till andra platser i parkområdet och dels till plantskola. Totalt flyttas cirka 300 träd längs hela Västlänkens sträckning och cirka 500 träd tas ner för att sedan ersättas med nya träd.