Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bebyggelse på Kvarnberget. Foto: Rafael Palomo

Mark och fastighet i byggandet av Västlänken

När vi bygger Västlänken behöver vi komma åt mark i Göteborg, både tillfälligt under byggtiden och permanent för järnvägen och tunneln. Vårt mål är att orsaka så lite oreda som möjligt och vi arbetar för att minimera skador på mark och fastigheter.

Utgångspunkten när vi planerar och bygger Västlänken är att göra så lite intrång som möjligt på mark och fastigheter och ställa till med så lite problem som möjligt för boende, fastighetsägare och verksamhetsutövare.  Få byggnader kommer att behöva rivas när Västlänken byggs och inga av dem är bostadshus. Vi har en dialog med de fastighetsägare som kan komma att bli berörda. Vi gör det som behövs för att minska skador så länge kostnaderna är rimliga, men vi kan inte undvika intrång och störningar helt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Trafikverket har rätt att både tillfälligt och permanent anskaffa den mark som behövs för att bygga och äga Västlänken. Vilken mark som berörs och på vilket sätt står i Västlänkens järnvägsplan, du hittar den via länken ”Järnvägsplan för Västlänken”. Innan vi har rätt att ta mark i anspråk måste järnvägsplanen fastställas. Järnvägsplanen vann laga kraft den 22 juni 2017. De berörda fastighetsägarna har rätt till ersättning för den mark som Trafikverket tar i anspråk inför bygget.

Järnvägsplan för Västlänken

Besiktning av fastigheter

Inför och under bygget av Västlänken besiktar vi de byggnader som vi bedömer kan påverkas av projektet. Vi granskar väggar, tak, eventuella sprickmönster och källarutrymmen för att kunna förebygga och begränsa skador på fastigheter. De skadeförebyggande åtgärderna kan till exempel bestå av bullerplank, grundförstärkning eller byte av fönster eller fasaddelar.

De entreprenörer som bygger anläggningen kan med utgångspunkt i besiktningarna anpassa sprängningarna så att de inte skadar byggnader eller fasta inventarier. När byggarbetet är klart kommer vi att göra efterbesiktningar och åtgärda eventuella skador på fastigheter som orsakats av Trafikverket under bygget.

Västlänkens markförhandlare

Västlänken kommer att gå under många fastigheter i centrala Göteborg. Markförhandlarna fungerar som en länk mellan projektet och fastighetsägarna. De ansvarar för att ta kontakt med de fastighetsägare som berörs av bygget och för att upprätthålla kontakten med dessa tills bygget är klart.

Markförhandlarna ansvarar även för de fastighetsrättsliga frågorna i projektet. Exempelvis skriver de avtal med berörda fastighetsägare om markåtkomst.

Om du är fastighetsägare längs Västlänkens sträckning och har frågor kan du kontakta våra markförhandlare, se "Kontaktuppgifter" ovanför huvudtexten på den här sidan.

Läs mer om hur vi arbetar för att minimera skador samt hur du gör för att anmäla en eventuell uppkommen skada via länkarna under ”Läs mer”.