Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om skada skulle uppstå i byggandet av Västlänken

Du kan anmäla skada som uppstått i byggandet av Västlänken.

Trafikverket arbetar aktivt för att undvika att arbeten i Trafikverkets regi leder till skador för fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare. Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

Skada kan exempelvis vara sprickor eller sättningar på en fastighet eller lägenhet. Även förstörda föremål kan vara skador som uppstått då arbete utförts i eller i närhet av en fastighet eller lägenhet.

Så här anmäler du skada

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas) eller på en verksamhet (intäktsbortfall i rörelse). Alla skador ska anmälas skriftligen och för att förenkla handläggningen fyller du i formuläret ”Anmäl skada” på den här sidan.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR.
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Hantering av en anmälan av skada

Trafikverket gör en första bedömning av skadan utifrån den dokumentation som bifogats anmälan. Därefter görs en grundligare utredning där avståndet till Trafikverkets arbetsplatser ses över och vilken sorts arbeten som gjorts vid tillfället. Om skadan är omfattande kan besiktning på plats vara nödvändig och i samband med detta sker även en värdebedömning av skadan. Denna syn utmynnar i en rapport som bifogas som ett skriftligt besked till anmälaren av skadan.

OBS! Då du gör anspråk på ersättning bör ni kontakta ert försäkringsbolag för fortsatt hantering av ert ärende.

Skriftligt besked

Trafikverket skickar ut ett skriftligt besked i ditt ärende om hur vi bedömer din skada och kravet på skadestånd.

Handläggningstiden är cirka 30–45 dagar från att en anmälan kommer in till att ett besked lämnas. Tiden varierar beroende på hur många ärenden vi har att handlägga. Under sommarmånaderna kan tiden vara något längre.

Om du inte är nöjd med beskedet

Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Besked går inte att överklaga eftersom det är ett myndighetsbeslut.

Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

För övrig information och frågor av mer allmän karaktär, kontakta Trafikverkets kontaktcenter, se Kontaktuppgifter på denna sida.