Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hjälp av mätinstrument i tunnelbygge. Foto: Göran Fält

Åtgärder mot störningar och skador

Vi arbetar för att så långt det är möjligt kunna hålla störningarna i samband med Västlänken på en acceptabel nivå. Om skada trots allt skulle uppstå på grund av bygget åtgärdar vi skadan eller ersätter den som drabbats.

Restriktioner för bygget

Vi ger våra entreprenörer som bygger Västlänken tydliga restriktioner för Västlänkens bygge vilket bland annat rör bullernivå, grundvattensänkning, rörelser i marken och vibrationer. Entreprenörerna måste därför anpassa sitt arbete, eller vidta andra åtgärder för att hålla våra restriktioner. Det kan till exempel handla om att anpassa arbetstider, använda mindre sprängsalvor när bergtunnlar sprängs ut, komplettera tätningen av ett schakt, eller sätta upp ett bullerskydd.

Uppföljning och kontrollprogram

Innan och under byggskedet kommer vi noggrant att följa upp påverkan på omgivningen genom ett omfattande mätprogram. I dag ingår över 800 mätpunkter i Västlänkens kontrollprogram för grundvatten och cirka 2900 mätpunkter för rörelsemätning. Vibrationer och rörelser kommer vi att följa kontinuerligt, och mest intensivt i områden där vi bygger.

Vi kommer att utföra riskanalyser för att ge underlag till gränsvärden för byggnader och konstruktioner som kan påverkas. Bland annat sätts så kallade åtgärdsgränser, vilket innebär att vi kan vidta åtgärder tidigt under bygget, för att eliminera påverkan på exempelvis en byggnad.

Om skada trots allt uppstår

De fyskiska skador som kan uppstå under bygget av Västlänken ersätter eller reparerar vi normalt när våra arbeten är klara i området. Akuta skador, exempelvis inläckage i sprickor, åtgärdar vi omgående så att skadan inte förvärras.

Utöver fysiska skador kan själva bygget av Västlänken upplevas som störande. I vissa fall kommer vi att kunna erbjuda ersättningsboende under begränsad tid. Även skador i form av påverkan på verksamhet, till exempel genom minskad tillgänglighet, kan uppkomma.

För att vi ska åtgärda eller ersätta en skada ska den ha uppkommit i samband med bygget av Västlänken. Det är upp till Trafikverket att visa om en skada har uppkommit på grund av bygget eller inte.