Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel på Station Korsvägen. Illustration: White Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Berg- och jordmassor utvecklar samhället

Bygget av Västlänken ger ett överskott av berg- och jordmassor och en stor del kan användas som resurs i samhällsutvecklingen. Nu genomför Statens Geotekniska Institut en förstudie för att se hur massorna kan nyttjas till utbyggnaden av Göteborgs hamn.

Västlänkens tunnel går dels genom berg och dels genom jord och lera. Vid bygget av tunneln sprängs berget ut och i jorden grävs schakt. Detta ger upphov till ett överskott av jord och berg, så kallade överskottsmassor. I projekt Västlänken uppskattas den totala volymen av jord- och bergmassor till cirka 3 800 000 kubikmeter, varav drygt 500 000 kubikmeter går åt för återfyllnad. Massorna är en resurs i samhällsutvecklingen och en del, främst krossat berg, kan återanvändas direkt i projektet. De överskottsmassor som inte kan användas till Västlänken transporteras bort från bygget till andra platser där de kan komma till nytta. Massorna kan till exempel användas i andra byggprojekt, som uppfyllnad av hamnområden.

I dagsläget finns inga avtal om hur massorna från Västlänkens bygge ska användas. Däremot har projektet skrivit en avsiktsförklaring med Göteborgs hamn om att använda massorna vid den planerade hamnutbyggnaden. Statens Geotekniska Institut (SGI) ska nu genomföra en förstudie för att finna möjliga användningsområden för massor från byggprojekt. Syftet med studien är även att undersöka hur Västlänkens överskottsmassor kan användas till utbyggnaden av hamnen. Initiativet till studien har tagits av SGI och Luleås tekniska universitet i samverkan med Trafikverket och Göteborgs hamn.

Trafikverket planerar även för användningen av massorna i nära samarbete med Göteborgs Stad, och arbetar samordnat med transportfrågan för de projekt som är på gång, till exempel Västlänken och Marieholmsförbindelsen. Målsättningen är att en stor andel av massorna ska kunna återanvändas inom eller utom projekten och endast begränsade delar ska behöva transporteras längre sträckor för deponering, behandling eller destruktion. Genom att effektivisera användningen av jord- och bergmaterial kan både pengar sparas och miljöpåverkan minskas.