Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel på Station Haga. Illustraion: Abako Arkitektkontor
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har de flesta yttrandena om järnvägsplanen kommit in

På fredagen lämnade Räddningstjänsten Storgöteborg sitt yttrande över Trafikverkets förslag på järnvägsplan för Västlänken. Vi väntar nu på yttranden från Göteborgs Stad och Länsstyrelsen som också har bett om förlängd tid för granskningen.

– När samtliga yttranden har kommit in ska vi gå igenom dem för att göra en sammanvägd bedömning av hur vi ska gå vidare i arbetet och vilka planändringar som kan behövas. Kommunstyrelsen har till exempel bordlagt Göteborg Stads yttrande till den 4 mars 2015, säger Bo Larsson, projektchef Trafikverket.

Räddningstjänstens yttrande

Vi har idag tagit emot räddningstjänsten yttrande, och kommer nu att sätta oss ner och analysera det vidare.

Räddningstjänsten konstaterar i yttrandet att de delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning är god i det koncept som föreslås i järnvägsplanen, och att konceptet säkerhetsmässigt är i nivå med andra liknande projekt.

De pekar dock ut tre faktorer som kan påverkas av den lösning med parallell räddningstunnel längs delar av sträckan och räddningsschakt på delar av sträckan som föreslås i järnvägsplanen. Det handlar om betydelsen av att vi får till en bra teknisk lösning för att beskriva positionen på en eventuell olycka, att de ser att det kan medföra ett ökat behov av personal och att de ser ett större behov av utbildning och övning.

– Vi har ett bra samarbete med räddningstjänsten och vi kommer att arbeta vidare tillsammans med dem i frågan. Jag är övertygad om att vi tillsammans ska hitta bra lösningar inom de områden som räddningstjänsten pekar på, säger Bo Larsson.