Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av Station Centralen i genomskärning. Illustration: Metro Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart öppnar anbudsansökan till entreprenad Centralen

Arbetet med att handla upp entreprenörer inför det kommande bygget av Västlänken är igång. Den 15 april öppnar anbudsansökan till entreprenad Centralen, där Västlänkens Station Centralen ingår.

Trafikverket bjuder i mitten av april in till prekvalificering för entreprenad Centralen, vilket innebär att det är möjligt att ansöka om att lämna anbud på entreprenaden. Entreprenad Centralen är en av sex huvudentreprenader i Västlänken. Fem av dessa utgår från en geografisk indelning av sträckan, medan den sjätte entreprenaden är övergripande för så kallade BEST-arbeten (bana, el, signal och tele).

Entreprenad Centralen innefattar byggnation av Västlänkens Station Centralen med två plattformar och fyra spår, samt tunnel. Både station och tunnel består av betong som byggs i öppet schakt inom temporära stödkonstruktioner. Entreprenaden sträcker sig översiktligt från bron väster om E6, genom Gullberget under Skansen Lejonet, och fram till och med den nya Station Centralen med placering strax norr om nuvarande Göteborgs Central.

– Entreprenad Centralen kommer att handlas upp som en totalentreprenad. Vi använder oss av en affärsform som innebär att entreprenören kommer in i ett tidigt skede, redan i projekteringen. Det är därför vi påbörjar upphandlingen redan nu. Eftersom den formella processen fortfarande pågår kommer arbetet med entreprenaden självklart villkoras mot att vi får alla nödvändiga tillstånd och beslut, berättar Lillian Brunbäck, upphandlingsansvarig för Västlänken.

Sista dag för anbudsansökan kommer att vara den 31 augusti 2015. Anmälan kan göras via vårt upphandlingssystem CTM från och med den 15 april 2015.

Den andra februari öppnade anbudsansökan till entreprenad Olskroken, där sista dag för anbudsansökan är den 15 maj 2015.

Läs mer om entreprenad Olskroken och ansök här.

Just nu bjuder vi även in entreprenörer att lämna anbud i upphandling av förberedande arbeten (ledningsomläggningar).

Läs mer om arbetet med ledningsomläggningar och upphandlingarna här.