Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel på utformning av Station Korsvägen. Illustration: White Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stort intresse för Västlänkens järnvägsplan

Granskningsperioden för Västlänkens järnvägsplan avslutades den 30 januari efter att planen stått utställd sedan den 10 december 2014. Nästa steg är att gå igenom de synpunkter som inkommit under perioden.

– Vi har fått in många skrivelser. Dels från de som är berörda av tunneln som fastighetsägare, dels från andra engagerade invånare. Bland annat har en del boende i Jakobsdal i Örgryte uttryckt oro för hur bygget kan påverka dem, säger Bo Lindgren som ansvarar för tillstånd och samråd i projekt Västlänken.

– Det har kommit in mycket synpunkter, men inte ovanligt mycket. Många är likartade. Vi kommer nu att gå igenom alla synpunkter i detalj och se över hur vi tar med oss frågorna i det fortsatta arbetet, berättar Bo.

Förlängd remisstid

Flera remissinstanser har begärt förlängd remisstid. Detta innebär att de sista synpunkterna kommer att komma in i slutet av februari. Den förlängda remisstiden gäller bland annat för Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk och Göteborgs Stad, där frågan ska upp i kommunstyrelsen den 18 februari.

Så här går vi vidare

När alla synpunkter kommit in ska de behandlas och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande, vilket vi hoppas få klart under mars månad. Om synpunkterna endast leder till mindre ändringar i planen kan processen gå vidare.

Om det däremot handlar om väsentliga ändringar i planen måste en ny granskning genomföras innan nästa steg i processen, att fastställa planen, kan påbörjas. När järnvägsplanen är fastställd går den att överklaga. Om planen överklagas är det regeringen som avgör om järnvägsplanen kan vinna så kallad laga kraft, vilket innebär att den är juridiskt giltig.

Järnvägsplanen fortfarande tillgänglig på webben

Den 30 januari avslutades granskningen av Västlänkens järnvägsplan som sedan den 10 december 2014 funnits tillgänglig för allmänheten. Planen har stått utställd på Trafikverkets regionkontor i Göteborg, hos Göteborgs Stad och Mölndals stad, samt på Älvrummet i Göteborg. Delar av planen har även funnits tillgänglig på webbsidan, där den fortfarande finns att ta del av. Under granskningsperioden har allmänhet, fastighetsägare och remissinstanser haft möjlighet att skriftligt lämna synpunkter på järnvägsplanen.

Ta del av järnvägsplanen