Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av bro tillhörande entreprenad Olskroken. Illustration: Metro Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket bjuder in till anbudsansökan till entreprenad Olskroken

Nu börjar arbetet med att handla upp entreprenörer inför det kommande bygget av Västlänken och det angränsande projektet Olskroken planskildhet. Från och med idag är det möjligt att göra en anbudsansökan för entreprenad Olskroken.

I direkt anslutning till Västlänken planeras en utbyggnad av järnvägsnoden Olskroken. På grund av den geografiska närheten och liknande tidplan samordnas planeringen och bygget av det projektet, som kallas Olskroken planskildhet, med Västlänken.

Arbetet med Västlänken och Olskroken planskildhet kommer att delas in i sex huvudentreprenader. Fem av entreprenaderna utgår från en geografisk indelning av sträckan. Till det kommer en övergripande entreprenad för så kallade BEST-arbeten (bana, el, signal och tele). Trafikverket bjuder nu in till prekvalificering till entreprenad Olskroken, vilket innebär att det är möjligt att ansöka om att lämna anbud på entreprenaden.

– Entreprenad Olskroken kommer att handlas upp som en totalentreprenad. Vi använder oss av en affärsform som innebär att entreprenören kommer in i ett tidigt skede, redan i projekteringen. Det är därför vi påbörjar upphandlingen redan nu. Eftersom den formella processen fortfarande pågår kommer arbetet med entreprenaden självklart villkoras mot att vi får alla nödvändiga tillstånd och beslut, berättar Lillian Brunbäck, upphandlingsansvarig för Västlänken och Olskroken planskildhet.

Sista dag för anbudsansökan är den 15 maj 2015. Anmälan kan göras via nedanstående länk.

Till anbudsansökan (CTM)

Om projekt Olskroken planskildhet

Olskroken är en central punkt för järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige, en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik. Entreprenad Olskroken innebär ombyggnation av Olskroken till planskildhet, det vill säga i flera nivåer. Entreprenaden sträcker sig cirka två kilometer och innebär byggnation av nya spår, broar och andra byggnadsverk för både person- och godståg i en komplex och trafikerad spårmiljö.

Byggstart beräknas till 2018 och planerad trafikstart är 2023/2024.

Länk till projekt Olskroken planskildhet