Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Per Lerjefors. Foto: Christiaan Dirksen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

”Varje enskild person som arbetar med projektet måste ha kunskap och förstå helheten”

Vi i Västlänken: Per Lerjefors är en av de medarbetare i Trafikverket som har arbetat längst med Västlänken. Han var med redan när idéstudien påbörjades 2001, och nu arbetar han med att samordna de järnvägsarbeten och -projekt som är på gång i Göteborg.

Vad har du för bakgrund och hur hamnade du i Västlänken?

Jag började som brokonstruktör innan jag fortsatte som broingenjör på Banverket (nuvarande Trafikverket) 1990. Sedan gick jag över till att arbeta som järnvägsingenjör där jag jobbade med järnvägen som ett system. Jag var med vid dopet av Västlänken, men även redan innan anläggningen hade fått sitt namn, då vi diskuterade både möjliga och omöjliga idéer för att förbättra kapaciteten vid Göteborgs Central.

Jag var med när de förslag som var möjliga att genomföra sållades fram, innan de bästa idéerna valdes ut för vidare behandling. Slutligen fanns ett alternativ (korridor) kvar som bäst uppfyllde de uppsatta målen för både projektet, stads- och regionutvecklingen. Det är den sträckning av Västlänken som jag och vi arbetat vidare med genom att bestämma Västlänkens exakta utbredning och placering i korridoren.

Vilken är din roll i Västlänken?

Jag arbetade först med teknik när vi undersökte de olika alternativen för att höja kapaciteten vid Göteborg Central. Sedan arbetade jag med att titta på vissa delar av korridoren och göra vägval för hur Västlänken skulle placeras. Sen ändrade min roll karaktär i samband med den växande organisationen. Min huvudsakliga uppgift då blev att styra 250 konsulterande ingenjörer i samma riktning.

En viktig del i arbetet har varit att få järnvägsplanen att stämma överens med detaljplanerna som Göteborgs Stad arbetar med. Det måste finnas en geometrisk överenskommelse mellan planerna. Till exempel måste ett luft- och ventilationsschakt som finns med i järnvägsplanen även finnas med i detaljplanen.

Vad har den största utmaningen med Västlänken varit utifrån ditt perspektiv?

Den största utmaningen i ett stort projekt är snarare organisatorisk än rent teknisk. Det är många människor som ska samverka och arbeta mot samma mål och helhet. För att det ska fungera är det viktigt att ha en god dialog och ett bra samarbetsklimat där man respekterar varandras perspektiv och fokuserar på uppdraget och lösningarna. I ett sådant här stort projekt är det viktigt att varje enskild person har kunskap och förstår helheten.

Vad har det roligaste varit med ditt arbete?

Det roligaste har varit alla människor jag jobbat med och att vi ofta kommit fram till väldigt bra lösningar. Det finns väldigt många duktiga ingenjörer, både bland konsulterna och internt. Ett sådant här stort projekt kräver ganska mycket och det är roligt att många anstränger sig och vågar komma med kreativa förslag. Det känns som om att alla tycker att det varit roligt att arbeta i ett så stort och komplicerat projekt.

Vad gör du för att koppla av?

Jag har familj och bor vid Marstrand, så de ljusa tiderna är jag ute mycket på havet och i naturen. Jag tränar också på gymmet varje dag, det har blivit ett behov. Sen lyssnar jag väldigt mycket på opera, det ger mig kraft. Jussi Björling är min stora favorit, han berör mig verkligen.

Blir det mycket prat om Västlänken på fritiden?

Inte så mycket, det är en del som jag kollektivpendlar med som pratar lite skämtsamt om Västlänken. Det har kanske blivit lite mer prat om det nu på grund av uppmärksamheten i media. Oftast ligger fokus på trängselskatten och inte Västlänken som de flesta kollektivpendlare trots allt tycks förstå nyttan med.