Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel på uppgång till Station Haga. Illustration: Abako Arkitektkontor
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har samtliga yttranden på järnvägsplanen lämnats in

Samtliga remissinstanser har nu lämnat sina yttranden om Västlänkens järnvägsplan. De senast inkomna var från länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Just nu pågår arbetet med att sammanställa och behandla samtliga yttranden.

I slutet av februari och i början av mars inkom länsstyrelsens och Göteborgs Stad utlåtanden om Västlänkens järnvägsplan till Trafikverket. I och med detta har samtliga yttranden kommit in. Kommunen och länsstyrelsen ställer sig positiva till Västlänken och är överens med Trafikverket i de flesta frågorna. Ett antal punkter kommer vi tillsammans att arbeta vidare med för att hitta lösningar som minimerar påverkan på stadens kulturmiljö. Det gäller bland annat hantering av kulturmiljön öster om skansen Lejonet, brandgas- och ljusschakt vid Station Haga, uppgång och ventilationsschakt vid Renströmsparken och tillfälliga arbetsytor.

Bland flera remissinstanser som gavs förlängd remisstid fanns Räddningstjänsten, vars yttrande inkom i slutet av februari.

Läs mer om Räddningstjänstens yttrande här.

Sammanlagt har vi fått in mer än 300 yttranden från myndigheter, organisationer, fastighetsägare och allmänhet, flera är dock av liknande karaktär. Några av de områden som främst har berörts bland synpunkterna är Haga, Korsvägen och Örgryte.

Samtliga synpunkter behandlas och kommenteras

Just nu pågår arbetet med att gå igenom och kommentera alla synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. Om synpunkterna endast leder till mindre ändringar i planen kan processen gå vidare, om det däremot handlar om väsentliga ändringar måste en ny granskning av järnvägsplanen genomföras.

– Vi ser redan nu att några mindre ändringar av järnvägsplanen behöver göras, till exempel att flytta på brandgasschakt i Haga och att överdäcka tråget längre österut vid skansen Lejonet, säger Bo Lindgren, ansvarig för tillstånd och samråd i projekt Västlänken.

Arbetet med granskningsutlåtande och justeringar av järnvägsplanen beräknas vara färdigt under våren 2015. Därefter ska planen skickas till Trafikverket centralt i Borlänge där den ska fastställas efter sommaren. Innan dess måste också länsstyrelsen tillstyrka järnvägsplanen.