Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Therese Reidevall. Foto: Trafikverket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

”En god organisationskultur genomsyrar arbetsmiljön, från kontoret till byggarbetsplatsen”

Vi i Västlänken: Therése Reidevall är arbetsmiljöspecialist i Västlänken.

Vad har du för bakgrund och hur hamnade du i Västlänken?

Jag har tidigare arbetat i tung industri med bland annat punktsvetsning. Där lärde jag mig vad tungt arbete innebär, och jag såg hur arbetsmiljön påverkade arbetarna och vilka risker och förutsättningar vi hade. Där och då blev jag fast besluten om att utbilda mig vidare för att kunna påverka situationen. Jag halkade in på kvalitets- och arbetsmiljö, utbildade mig vidare till kvalitets- och miljöledare, och gick utbildning inom produktionsledarskap. Sedan dess har jag bland annat jobbat som kvalitet- och miljöchef och arbetsledare. I samband med att jag flyttade till Göteborg fick jag tjänsten som arbetsmiljöspecialist på Trafikverket där jag nu har jobbat sedan 2012 i projekt Västlänken.

Vad innebär din roll i Västlänken?

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa att projektet uppfyller lagkrav och följer styrande riktlinjer för byggarbetsmiljöarbetet inför bygget av Västlänken. Jag är med och sätter samman ramarna för hur arbetsmiljön och säkerheten ska föras i projektet, vilket är en viktig del vid upphandlingen av entreprenörerna som ska bygga Västlänken. Jag medverkar även vid granskningar och kontroller, både generellt inom byggarbetsmiljö och av entreprenörernas arbetsmiljöarbete. Jag ska även finnas för att ge stöd och råd inom området och dokumentera och sprida erfarenheter från tidigare projekt.

Tack vare att jag både arbetat i tung industri och som chef kan jag relatera både till de som arbetar ute på arbetsplatsen, men även till dem som tar fram rutiner och handledningar vad gäller arbetsmiljö. Det har jag nytta av här i min roll i projektet.

Vad är den största utmaningen med Västlänken utifrån ditt perspektiv?

Även fast det är jag som har titeln arbetsmiljöspecialist är arbetsmiljöfrågorna något som ingår och ständigt pågår för samtliga medarbetare. En utmaning för mig är att lirka fram delarna om arbetsmiljö i inom alla de områden som vi arbetar med och sammanställa det så att vi får fram helheten.

Hur löser du utmaningen?

Temadagar är bra för att belysa att vi alla är del av arbetsmiljöarbetet. Genom att alla ser sin egen liksom andras roll och del i arbetet skapas en god organisationskultur. Detta gör att det blir lättare att samarbeta, att diskutera frågor ur olika perspektiv och att snabbare kunna lösa utmaningar internt. Att ha en god organisationskultur är väldigt viktigt eftersom det genomsyrar både säkerhetsarbetet och arbetsmiljön, från kontoret till byggarbetsplatsen.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Arbetsmiljöfrågorna är ju så oerhört viktiga i den här branschen som faktiskt innebär svåra och tunga uppgifter för många. Därför känns det väldigt bra att se när alla medarbetare jobbar jämsides på samma bana i arbetet med att skapa en så trygg och bra arbetsmiljö som möjligt för dem som arbetar och kommer att arbeta med Västlänken.

Vad gör du för att koppla av?

Vi har tre barn, en hund som kräver sin tid sen har jag en passion för att renovera gamla hus! Det blir mycket pill, planering och byggande hemma i huset tillsammans med min man, vi har gått igenom många hus. Sen vill jag gärna träna en gång i veckan i alla fall.

Blir det mycket prat om Västlänken på fritiden?

Nej det blir inte så mycket. Det är i så fall mest relaterat till arbetsmiljöfrågor som helhet.