Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gröna blad. Foto: Kenneth Rundberg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggnationen tillståndsprövas i mark- och miljödomstolen

När vi bygger Västlänken kommer omgivningen på olika sätt att påverkas. Delar av påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, vilket innebär att vi behöver söka tillstånd för vår verksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Västlänkens tunnlar kommer att byggas under grundvattenytan. För att få utföra dessa arbeten krävs ett tillstånd enligt miljöbalken. Trafikverket kommer därmed att ansöka om tillstånd för att bedriva vattenverksamhet vid bygget av Västlänken. Ansökan gör vi till mark- och miljödomstolen, och med vattenverksamhet menas i detta fall att vi leder bort grundvatten och genomför arbeten i ytvatten. Även påverkan från bygget, i form av till exempel buller och vibrationer vid byggarbetsplatser och masstransporter, ska tillståndsprövas i mark- och miljödomstolen.

Innan vi skickar in ansökan till domstolen kommer vi att bjuda in allmänheten och de som äger fastigheter och byggnader inom området som kan påverkas till samråd. Samrådet är ett tillfälle för oss att få information och synpunkter som kan vara av betydelse för våra fortsatta utredningar gällande vattenverksamhet och påverkan från bygget. Under samrådet berättar vi även om hur vi arbetar med dessa frågor och om hur vi ska arbeta för att förebygga påverkan på omgivningen.

När samrådet är klart kommer vi att gå igenom och ta hand om de synpunkter som kommit in om vattenverksamhet och påverkan från bygget. Vi kommer därefter fortsätta arbetet med ansökan till mark- och miljödomstolen. Vi räknar med att skicka in ansökan till domstolen i årsskiftet 2015/2016 och att vi har fått en lagakraftvunnen dom år 2017.