Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologiskt fynd från utgrävningar vid Skansen Lejonet. Foto: Trafikverket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Undersökningar ger ny kunskap om Göteborgs historia

Inför Västlänkens byggstart gör vi arkeologiska utgrävningar för att ta hand om och dokumentera de fornlämningar som finns längs sträckan. Utgrävningarna ingår i ett större undersökningsarbete som görs för att ta reda på förutsättningarna inför bygget.

Längs Västlänkens sträckning finns kvarvarande rester av gamla befästningsverk. Västlänkens placering och utformning har anpassats för att i så stor utsträckning som möjligt minimera skadan på dessa. I planskedet har vi gjort ett antal förundersökningar och nu inför bygget av Västlänken fortsätter vi med fördjupade arkeologiska utgrävningar längs sträckan.

– Fornlämningarna som vi hittar utgör en sammanfattning av Göteborgs historia, en betydande kunskapsbank för vad som präglat stadens utveckling. Det vetenskapliga värdet är omfattande och har mycket stor betydelse för forskningen kring befästningsverk. Många gånger har fornlämningarna också ett högt personhistoriskt värde, med personer knutna till allt från lokalhistoria till världshändelser, säger Carina Bramstång Plura, arkeolog vid Statens historiska museer.

Del av ett större undersökningsarbete

Utgrävningarna ger oss även ny kunskap om till exempel bergförhållanden. De arkeologiska utgrävningarna är del av ett större undersökningsarbete som vi gör i marken i och intill Västlänkens sträckning. Till det arbetet hör bland annat ytterligare undersökningar av bergets kvalitet, jord- och vattenprover, mätningar av jorddjup och granskning av jordlagrens hållfastighet. Vi installerar även grundvattenrör för att kunna mäta vattennivån och besiktar fastigheter och konstruktioner som vi bedömer kan påverkas av Västlänken.

Syftet med undersökningarna och de förberedande mätningarna är att ta fram bästa möjliga underlag inför bygget av Västlänken för att i så stor utsträckning som möjligt undvika negativ påverkan på omgivning eller miljö under byggtiden.