Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd vid Haga Allé. Foto: Trafikverket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Provflytt av berörda träd ger ytterligare kunskap

Inför bygget av Västlänken kommer ett antal träd att behöva flyttas, antingen tillfälligt eller permanent. Till hösten kommer vi därför i samarbete med Göteborgs Stad och experter inom området att provflytta ett antal träd.

Bygget av Västlänken kommer att påverka många träd. Vi kommer att kunna bevara flertalet av dessa genom att skydda dem på plats eller genom att flytta dem. Vid en flytt finns två alternativ, det ena är att flytta träden tillfälligt och sedan flytta tillbaka dem när bygget är klart. Det andra är att flytta träden permanent, i första hand till en ny plats i närområdet och i andra hand till en annan plats i staden.

Att flytta träd hör inte till vanligheterna i Sverige. Vi har därför besökt både Tyskland och Holland och varit i kontakt med ett antal experter inom området för att lära oss mer om processen. För att få ännu mer erfarenhet och kunskap kommer vi börja med att provflytta några träd.

– Vi jobbade ursprungligen mot att börja det här arbetet redan nu under våren men har beslutat att avvakta till hösten för att hinna ta fram ytterligare underlag i frågan, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Arbetet sker i samarbete med Göteborgs Stad och experter inom området

Syftet med provflytten är att vi ska få ytterligare kunskap om förutsättningar som råder på olika platser i staden avseende trädens rötter, jordkvaliteten och vilka träd som är lämpliga att flytta. Informationen är viktig för det fortsatta arbetet och för planeringen tillsammans med experterna. De träd som ska provflyttas är träd som kommer att bli berörda i ett senare skede när Västlänken ska byggas. Dessa träd kommer troligtvis att planteras tillbaka på samma växtplats efter provflytten.

– Arbetet med träden och provflytten sker i nära samarbete med Göteborgs Stad. Bland annat kommer vi att ha experter från staden som hjälper oss att säkerställa vilka träd som måste bevaras. Vi rådgör även med externa experter i frågan säger Bo Larsson.

Bilden visar ett exempel på hur en provflytt av träd kan se ut med en trädflyttningsmaskin. Bild: Örjan Stål
Bilden visar ett exempel på hur en provflytt av träd kan se ut med en trädflyttningsmaskin. Bild: Örjan Stål