Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gullbergsån. Foto: Rafael Palomo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd inför ansökan till mark- och miljödomstolen

Som ett led i planeringen för bygget av Västlänken och Olskroken planskildhet kommer vi att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. I samband med ansökan bjuder vi in till samråd med start den 15 april.

Bygget av Västlänken och Olskroken planskildhet kan på olika sätt medföra påverkan på omgivningen. Påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, vilket innebär att vi behöver söka tillstånd för vår verksamhet hos mark- och miljödomstolen. Det vi ansöker om tillstånd för är vattenverksamhet, men även för andra delar av bygget av Västlänken och Olskroken planskildhet som skulle kunna medföra påverkan i form av exempelvis buller och vibrationer.

Läs mer om vad miljöprövningen innebär här.

Innan vi skickar in ansökan till domstolen håller vi samråd där vi bjuder in allmänheten och enskilda som är särskilt berörda, samt myndigheter och organisationer.

Här hittar du den redogörelse som vi har tagit fram som underlag till samrådet.

Vad innebär samrådet?

Samrådet pågår mellan den 15 april och den 10 maj 2015 och är ett tillfälle för oss att få information av betydelse för våra fortsatta utredningar. Det ger även möjlighet för allmänheten och fastighetsägare att framföra sina synpunkter och därmed även påverka de frågor som rör vattenverksamhet och påverkan från bygget i samband med Västlänken och Olskroken planskildhet. Läs hur synpunkter kan lämnas under Lämna synpunkter.

Öppet hus

Som en del av samrådet bjuder vi in till öppet hus i Älvrummet vid två tillfällen. Där kommer representanter från Trafikverket att finnas på plats för att svara på besökarnas frågor om vår ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Tiderna för öppet hus är:

  • Tisdag den 28 april 2015, kl. 12-16
  • Onsdag den 29 april 2015, kl. 15-19

Vad händer sen?

När samrådet är klart går vi igenom och tar hand om de synpunkter som kommit in och fortsätter därefter arbetet med ansökan till mark- och miljödomstolen. Vi räknar med att skicka in ansökan till domstolen i årsskiftet 2015/2016.