Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över Göteborg stad. Foto: Michael Erhardsson
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Satellit håller koll på rörelser i marken

Byggnadsarbeten kan orsaka rörelser av markytan, vilket i sin tur kan leda till påverkan på byggnader i omgivningen. Med hjälp av satelliter med radarteknik kommer vi att övervaka och hålla koll på de rörelser som kan uppstå när vi bygger Västlänken.

Rörelser i markytan kan ske av olika anledningar och de sker oftast väldigt långsamt. I längden kan de dock få följder som påverkar omgivande fastigheter och konstruktioner. För att hålla koll på hur marken rör sig under tiden som Västlänken byggs ska vi genomföra omfattande mätningar. Vi påbörjar mätningarna i god tid innan vi börjar bygga för att se hur marken rör sig idag, och senare kunna urskilja de rörelser som kan komma att uppstå på grund av Västlänken.

Mäter med sättningsdubb och satellit

Området som på något sätt måste täckas av mätningar inför bygget av Västlänkens är stort. Vi gör huvudsakligen mätningar av markytan genom att placera sättningsdubb på byggnader som vi fysiskt mäter av med jämna mellanrum. Vi kommer även att använda oss av satellitmätningar, vilket är en kompletterande metod för att övervaka rörelser i marken. Metoden innebär att en satellit regelbundet läser av och skapar detaljerade bilder av markytan.

Genom att jämföra bilder som tagits vid olika tidpunkter kan vi läsa av millimeterstora veritkala rörelser i marken. Detta gör att vi i god tid kommer att kunna vidta skadeförebyggande åtgärder om vi tror att rörelserna i längden kan ge följder på byggnader. Vi har nyligen avslutat upphandlingen av konsulten för genomförandet av satellitmätningarna, vilka inleds nu under våren 2015.