Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mikael Larsson. Foto: Christiaan Dirksen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

”Det viktigaste, och en av de största utmaningarna, är att kunna planera och förutse händelser i förtid”

Vi i Västlänken: Mikael Larsson är delprojektledare i Västlänken med ansvar för områdena kring Station Centralen och Kvarnberget.

Vad har du för bakgrund och hur hamnade du i Västlänken?

Jag utbildade mig till civilingenjör på Chalmers och arbetade med projektering och entreprenadverksamhet innan jag kom in på projektledning. År 2009 började jag på dåvarande Banverket som projektledare vid utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan. När det projektet tog slut 2012 började jag istället arbeta med Västlänken.

Vad innebär din roll i Västlänken?

Mitt ansvar är att samordna den del av projektet som rör områdena kring centralen och Kvarnberget och se till att arbetet går framåt. Det handlar mycket om att hålla ihop kontakten mellan interna medarbetare och externa intressenter. För att kunna planera för en fungerande stad och hantera den under Västlänkens byggtid för vi dialog bland annat med Göteborgs Stad, förvaltningar, Västtrafik och fastighetsägare som Jernhusen.

Sedan jag började arbeta med Västlänken har fokus legat på att ta fram handlingar till Västlänkens järnvägsplan. Nu har vi påbörjat processen med att handla upp entreprenörer och arbetar med att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling.

Vad är den största utmaningen med Västlänken utifrån ditt perspektiv?

Västlänken är ett stort projekt som berör många. Det viktigaste, och en av de största utmaningarna, är därför att kunna planera och förutse händelser i förtid så att vi kan upprätthålla en fungerande stad under byggtiden. Det kan till exempel handla om att vägar tillfälligt måste ledas om och att vi måste göra förändringar i kollektivtrafiken under byggtiden. Sådan här information måste kommuniceras till allmänheten i god tid innan förändringarna sker.

Hur löser du den utmaningen?

Tidsplanering har den stora rollen i utmaningen. Genom att under arbetets gång hålla en löpande dialog med intressenterna kan vi i god tid få det underlag som krävs för att veta hur bygget av Västlänken kommer att påverka omgivningen och hur vi ska hantera det. Vi måste förse intressenterna med information, så att de kan fortsätta med sin del av planeringen och i sin tur förmedla informationen till sina kunder. Det kan till exempel handla om att vi informerar Västtrafik om att vissa busshållplatser behöver flyttas, så att de kan ta fram temporära tidtabeller och resplaner som sedan ska kommuniceras till resenärerna.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Det är roligt med ett stort projekt där det alltid händer mycket. Storleken på projektet innebär i sig en stor komplexitet, och det är roligt att se att allt fungerar, att saker och ting flyter på och att vi lyckas med det vi gör.

Vad gör du för att koppla av?

Jag motionerar och cyklar mycket. Jag gillar idrott över huvud taget, både att titta på och själv utföra.

Blir det mycket prat om Västlänken på fritiden?

Oftast inte, jag försöker att hålla jobbet borta från min lediga tid.