Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel på uppgång vid Station Centralen. Illustration: Metro Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskningsutlåtandet snart färdigställt

Vissa synpunkter som kom in i samband med granskningen av Västlänkens järnvägsplan har lett till mindre ändringar i planen. De som berörs har informerats och har nu möjlighet att lämna sina synpunkter innan järnvägsplanen skickas för fastställelse.

Under december 2014 och januari 2015 då Västlänkens järnvägsplan stod utställd för granskning hade allmänhet, fastighetsägare, myndigheter och organisationer möjlighet att lämna in synpunkter på projektet. Sedan granskningen har vi arbetat med att sammanställa och kommentera de drygt 300 synpunkterna som inkom i ett granskningsutlåtande. Ett antal synpunkter har lett till att vi har gjort mindre ändringar i järnvägsplanen. Vi har även ändrat vissa uppgifter i planen för att de avvek från Göteborgs Stads detaljplan för Västlänken.

Ändringarna har främst handlat om justeringar av de permanenta och tillfälliga ytorna som vi behöver ta i anspråk för att bygga Västlänken. De flesta ändringarna innebär att vi kommer att ta mindre mark i anspråk än vad som anges i järnvägsplanen. Andra ändringar gäller till exempel flytt av brandgasschakt vid Station Haga och överdäckning av tråget öster om Skansen lejonet.

Information till de berörda

Drygt 90 fastighetsägare berörs på ett eller annat sätt av de justeringar vi gjort i järnvägsplanen. Samtliga har i personliga brev från Trafikverket fått information om ändringarna och hur de påverkas av dem. I samband med detta har de berörda även möjlighet att lämna synpunkter på ändringarna. Synpunkterna sammanställs och besvaras och ges ett särskilt avsnitt i granskningsutlåtandet med de övriga yttrandena.

Arbetet med granskningsutlåtandet och slutliga justeringar av järnvägsplanen beräknas vara färdigt under juni 2015. Nästa steg i processen är att skicka järnvägsplanen till länsstyrelsen med begäran om tillstyrkan. När länsstyrelsen tillstyrkt planen skickar vi den till Trafikverkets planprövning i Borlänge för fastställelse. I samband med begäran om fastställelseprövning, vilket planeras till efter sommaren, ska alla som lämnat synpunkter få en återkoppling.

Uppdatering 150612: Järnvägsplanen skickades till länsstyrelsen för tillstyrkan i början av juni 2015.