Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Götatunneln. Foto: Ulf Hinds
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi utreder påverkan på Götatunneln

Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik är i full gång med att utreda och planera trafiklösningar för tiden då Västlänken ska byggas. Bland annat utreder vi om och i så fall på vilket sätt Götatunneln kan påverkas under byggskedet.

Västlänken ska passera över Götatunneln på två ställen, vilket medför att vi kommer behöva göra förstärkningsarbeten på tunneln. Just nu utreder vi hur dessa arbeten kan påverka trafiken i Götatunneln och om vi kommer att behöva stänga av delar av den.

Flera alternativ vid en eventuell avstängning

Vi ser över och utvärderar de alternativa lösningarna som finns om en begränsning av trafiken genom Götatunneln skulle bli aktuell. Bland annat undersöker vi möjligheten att köra dubbelriktad trafik i ett av tunnelns rör medan det andra röret är avstängt. Vi ser också över konsekvenserna av en ökad trafik på markytan och vilka ombyggnader som krävs för en sådan ökning. Det viktigaste, oavsett vilken lösning som i slutänden blir aktuell, är att säkerställa att trafiken kommer fram på ett bra och säkert sätt.

Kunskap om förutsättningarna

I utredningen av Götatunneln ingår att planera för att arbetena på tunneln kan ske i rätt tid där påverkan från andra projekt, till exempel nedsänkningen av E45 och byggnationen av Hisingsbron och Marieholmstunneln, spelar in i planeringen. Det är även viktigt att se till att arbetena samordnas med planerade avstängningar som görs för ordinarie underhåll av Götatunneln.

I dagsläget bedömer vi att förstärkningsarbetena som ska genomföras inför bygget av Västlänken kommer att pågå i cirka ett år. Beroende på entreprenörens valda arbetsmetod kan avstängningsperioden dock komma att ändras. Med hjälp av utredningarna får vi större kunskap om förutsättningarna för olika trafiklösningar, så att vi på bästa möjliga sätt kan hantera trafiken under Västlänkens bygge.