Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Linjekarta Göteborgsregionen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kapaciteten med Västlänken blir god

Torsdagen den 28 maj presenterade Trafikverket rapporten ”Västlänken – trafikering, depåer och uppställning”. Den bekräftar att kapaciteten i kärnan av det västsvenska järnvägssystemet förbättras kraftigt med Västlänken.

  • Idag trafikeras Göteborgs C med 675 ankomster och avgångar per vardagsdygn. I högtrafik går det inte att ta emot fler tåg.
  • Västlänken och säckbangården kommer tillsammans att kunna hantera 1125 ankomster och avgångar per dygn.

Den senare siffran gäller i öppningsskedet. Det finns plats för ännu fler tåg och efter öppningsåret kan utbyggnaden av järnvägen i Västsverige fortsätta. Nästa steg är en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mot Stockholm, via Borås och Landvetter. Västlänken, som den är beslutad idag, kommer tillsammans med säckstationen att kunna ta emot de tåg som ska gå där.

Västra Götalandsregionens mål för tågtrafiken 2035 omfattar en utbyggnad av järnvägarna i Västsverige utöver vad som redan är beslutat. Även dessa trafikökningar kommer att kunna hanteras i Göteborg med Västlänken.

Den nya rapporten analyserar kapaciteten mer detaljerat än tidigare och bygger på ett antal antaganden om framtidens trafikering och hur det omgivande järnvägssystemet kommer att se ut. Även om det teoretiskt kan gå fler tåg genom Västlänken, visar rapporten att 16 tåg per timme och riktning är realistiskt. Siffran gäller om Västlänken byggs med fyra spår på Centralen och två spår på stationerna Haga och Korsvägen. Det är det alternativ som är beslutat.

En möjlighet är att bygga fyra spår på stationerna även i Haga och Korsvägen. Då blir motsvarande siffra 24 tåg per timme och riktning.

När Västlänken har blivit verklighet är det banorna till och från Göteborg som sätter gränsen för vilken trafik som är möjlig. När Västlänken öppnar kan det gå 12 tåg per timme och riktning genom tunneln. Det beror på flaskhalsar söder om Göteborg. När den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås är på plats undanröjs det hindret.

Västlänken - trafikering, depåer och uppställning (Trafikverkets publikationsdatabas)