Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mira Andersson Ovuka, ansvarig miljö i projekt Västlänken. Foto: Trafikverket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

”Miljöfrågorna rör allt från kulturmiljö till luft- och vattenkvalitet, buller och bevarande av getlaven”

Vi i Västlänken: Mira Andersson Ovuka är miljöansvarig i projektet.

Vad har du för bakgrund och hur hamnade du i Västlänken?

Jag har en magisterexamen i geologi och en doktorsexamen i naturgeografi. Sedan jag lämnade in min avhandling år 2000 har jag jobbat med miljöfrågor som konsult, både nationellt och internationellt. Bland annat jobbade jag för SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) i Bangkok. När projekteringen av Västlänken startade år 2011 kom jag in som miljöspecialist i Trafikverket och projektet.

Vad innebär din roll i Västlänken?

Jag jobbar med miljöfrågorna i projektet i nära kontakt med länsstyrelsen och miljöförvaltningen under Göteborgs Stad. Miljöfrågorna rör allt från kulturmiljö till luft- och vattenkvalitet, buller och bevarande av getlaven. Mellan 2011 och 2014 arbetade projektet bland annat med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för Västlänken, och det var min uppgift att samordna det arbetet. Nu ser jag till att vi tar med oss de frågor vi arbetat med in i nästa skede, till detaljprojekteringen och vidare in i byggskedet.

Vad är den största utmaningen med Västlänken utifrån ditt perspektiv?

I och med storleken på projektet finns det väldigt många miljöfrågor som dessutom är av mycket olika karaktär. Vissa frågor är väldigt platsspecifika och man måste få med sig dem in i det stora miljöarbetet, där till exempel frågor som handlar om kulturmiljö tar stor plats. Men de mindre frågorna är minst lika viktiga, till exempel hur vi kan bevara den fridlysta getlaven under byggarbetet.

En annan utmaning är att kommunicera och förmedla den kunskap om miljöfrågorna som projektet har. Vi måste kommunicera ett helt projekt, vilket innefattar många små detaljer tillsammans med en helhet.

Hur löser du utmaningen?

I och med vårt arbetssätt görs det miljöchecklistor som vi tar med oss från ett skede till ett annat för att säkerställa att vi får med oss alla miljöfrågor i det fortsatta arbetet. Frågorna från planeringsprocessen ska till exempel arbetas in i förfrågningsunderlagen, som vi arbetar med just nu. Vad gäller förmedlandet av kunskap är kontinuerlig dialog och att kommunicera med alla inblandade, både internt och externt, det är det enda sättet att lösa det på.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Det roligaste är just utmaningarna. Det är också kul att jag i mitt jobb får lära mig mycket om andra områden än bara mitt eget. Då är det bra att jag har så kompetenta medarbetare att lära av. Jag hade inte kunnat ta fram miljökonsekvensbeskrivningen eller fortsätta miljöarbetet på egen hand om inte hela projektet var med och medarbetarna bidrog med sina delar i arbetet.

Vad gör du för att koppla av?

Jag gillar att läsa och arbeta i trädgården, och så har jag ju familj som jag tillbringar mycket tid med.

Blir det mycket prat om Västlänken på fritiden?

Det var det ett tag i början när det var nytt och jag precis hade börjat i projektet. Nu försöker jag att inte prata om jobbet på min lediga tid, så att jag kan koppla av ordentligt.