Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bergborrning vid GöteborgsOperan. Foto: Trafikverket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi undersöker markens egenskaper

Sedan över tre år tillbaka har Trafikverket genomfört markundersökningar i och intill Västlänkens sträckning. Syftet med detta är att ta reda på förutsättningarna och ta fram bästa möjliga underlag inför bygget av Västlänken.

Just nu genomför vi markundersökningar intill Västlänkens sträckning för att ta reda på förutsättningarna inför bygget av tunneln. Bland annat undersöker vi bergets egenskaper, till exempel hur hårt eller sprött det är, och tar fram viktigt information för att Västlänken ska kunna byggas på bästa sätt. Provtagningarna går till så att en bandgående borrvagn borrar i marken och tar upp bergkärnor, vilket innebär att visst buller från motorer för kraftmatning förekommer.

Vi genomför även undersökningar av jord och grundvatten. Då tittar vi bland annat på jorddjupet till berg och tar upp jordprover för att bestämma till exempel sättnings- och hållfasthetsegenskaper. Även för dessa provtagningar används en bandvagn och arbetet medför visst buller. Vi installerar även grundvattenrör för att kunna mäta vattennivån och besiktar fastigheter och konstruktioner som vi bedömer kan påverkas av Västlänken. Vi mäter även pågående sättningar av mark och byggnader.

Provtagningarna är del av ett större markundersökningsarbete som Trafikverket har genomfört under de senaste åren. Undersökningarna har pågått med varierande intensitet över tid och på olika platser längs sträckningen.

Vid frågor om markundersökningarna, kontakta Trafikverkets kundtjänst: 0771-921 921.

Läs mer om mark och fastighet.