Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel som visar en av uppgångarna från Station Haga. Illustration: Abako Arkitektkontor
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Länsstyrelsen säger ja till järnvägsplanen för Västlänken

Länsstyrelsen i Västra Götaland tillstyrker järnvägsplanen för Västlänken. Planen kan därmed gå vidare för fastställelse, som är nästa steg i planeringsprocessen.

– Att Länsstyrelsen nu tillstyrker järnvägsplanen innebär att vi som planerat kan gå vidare och skicka planen för fastställelse i början av september. Under arbetet med järnvägsplanen har vi haft ett kontinuerligt samråd med länsstyrelsen, men vi kommer självfallet att gå igenom det slutliga yttrandet i detalj även inför det fortsatta arbetet, säger Bo Larsson, projektchef Trafikverket.

När planen väl är fastställd kan den överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan.

I samband med att järnvägsplanen skickas för fastställelse kommer alla som lämnade synpunkter på planen under den granskning som pågick runt årsskiftet 2014/2015 att få återkoppling. Detta sker genom ett så kallat granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kommer inte att läggas ut på webben. Dokumentet kommer dock att finnas tillgängligt via Trafikverkets diarium i samband med att planen skickas för fastställelse. Information om det kommer att finnas på trafikverket.se/vastlanken.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats