Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborgs centralstation. Foto: Micheal Erhardsson.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nio av tio känner till Västlänken

Det visar en attitydundersökning som Trafikverket nyligen genomfört bland allmänheten i Göteborgsområdet, och bland närboende och företag inom det område där Västlänken ska byggas.

– Våra ambitioner att kommunicera arbetet med Västlänken är höga och attitydmätningen är ett viktigt verktyg för att vi ständigt ska kunna bli bättre. I mätningen få vi bland annat svar på tillgången till kommunikation och vilka kanaler som föredras, säger Emelie Lorné Idenstedt, tillförordnad kommunikationsansvarig för Västlänken.

De flesta av de tillfrågade har tagit del av information om projektet, framför allt gäller det inom grupperna närboende och företag. Till stor del kommer informationen från media, men en dryg tredjedel av företagen och de närboende uppger även att de har fått information om Västlänken direkt i brevlådan. Brev till hemadressen är också den informationskanal som flest föredrar, framför allt bland de närboende. Däremot är fler tillfrågade positiva till mejl och webb när de gäller möjligheten för dem själva att skicka in synpunkter.

– Vi kan även se att det är få som uppger att de har haft direktkontakt med oss på Trafikverket angående Västlänken. Det kan förstås bero på flera orsaker men där behöver vi säkerställa att det inte handlar om en osäkerhet kring vart man kan vända sig med frågor om projektet, säger Emelie.

Lika stor andel positiva som negativa

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade, oavsett målgrupp, ställer sig positiva till projektet. Ungefär en lika stor andel är negativa, medan resterande tredjedel är neutrala till projektet eller inte har någon åsikt i frågan. De som är positiva menar bland annat att det är bra med utvecklad infrastruktur och minskad biltrafik. Bättre förbindelser, gynnad kollektivtrafik och ökad tillväxt i Göteborg och regionen är andra skäl som anges. De som är negativa ifrågasätter bland annat Västlänkens kostnad, nytta och störningar under byggtid.

– Jag vill även passa på att tacka alla som har ställt upp och svarat. Undersökningen till stor hjälp i vårt fortsatta arbete med att kunna ge bra och relevant information kring Västlänken, avslutar Emelie.

Ta del av resultatet av undersökningen (jpg-fil, 836 kB, öppnas i nytt fönster)

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Markör på uppdrag av Trafikverket. Insamlingen har gjorts via telefonintervjuer mellan den 21 april till den 11 maj 2015. I urvalet finns boende i Göteborgsområdet, närboende inom det influensområde där Västlänken ska byggas och verksamma inom närområdet. Totalt genomfördes 1102 intervjuer.

Syftet med de kunskaps- och attitydundersökningar som Trafikverket genomför är att ta reda på hur vår information har tagits emot och förmedlats, hur valet av informationskanaler upplevs och hur förtroendet för arbetet med olika delar av verksamheten ser ut.