Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel som visar perrong på Västlänkens Station Haga. Illustration: Abako Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Under hösten börjar vi förbereda Göteborg för bygget av Västlänken

Västlänkens byggstart planeras till år 2018, men redan innan dess behöver vi göra vissa förberedelser i Göteborg. Under hösten börjar vi bland annat lägga om ledningar och undersöka träd i Haga.

För att bygget av Västlänken ska kunna genomföras så bra, effektivt och smidigt som möjligt behöver vi under åren fram till den planerade byggstarten 2018 göra vissa förberedelser i Göteborg. Under hösten påbörjar vi de första större fysiska förberedelserna i staden. Vi kommer då bland annat att lägga om ledningar i marken och undersöka vissa träd i Haga närmare.

– Arbetet med Västlänken går in i en ny fas nu under hösten och vi kommer att synas allt mer på plats ute i staden. De stora arbetena börjar inte förrän om ett par år men vi vill uppmärksamma göteborgarna på att vi redan nu kommer att börja göra förberedande arbeten som kommer att märkas, säger Bo Larsson, projektchef Trafikverket.

Hur kommer det sig att ni kan börja med de här arbetena redan nu, varken arbetet med järnvägsplanen eller ansökan till mark- och miljödomstolen är ju klart?

– De förberedelser som vi gör nu bygger helt på överenskommelser med Göteborgs Stad och de fastighets- och ledningsägare som berörs. För att kunna planera och genomföra arbetet på ett så bra sätt som möjligt behöver vi innan bygget drar igång ha ytterligare kunskap om eller ha hanterat vissa frågor. Det är den typen av arbeten vi börjar med nu, säger Bo Larsson.

Blir Göteborg en byggarbetsplats för Västlänken redan nu menar du?

– Nej, de arbeten vi gör inför byggstarten utförs på olika platser runt om i staden och är inte lika omfattande som de större arbetet som inleds 2018. Framför allt kommer vi att vara på olika platser längs Västlänkens framtida sträckning men när vi flyttar ledningar, som i vissa fall kan vara väldigt långa, kommer vi ibland också röra oss på andra platser i centrala Göteborg. Vi kommer att sätta upp skyltar vid de platser där vi arbetar så att det blir tydligt vilka arbeten som är kopplade till Västlänken, avslutar Bo Larsson.

Läs mer om arbetet med ledningsomläggningar.

Mer information om arbetena och när de utförs kommer att finnas tillgänglig på webbsidan senare i höst.