Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd i Kungsparken, Göteborg. Foto: Christina Sundien
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Undersökningar av träden i Haga

Flertalet av träden som påverkas av Västlänken kommer att kunna bevaras genom att flyttas. Under hösten ska vi undersöka trädens rötter och utföra provlyft i Haga för att få den kunskap och som krävs för att senare kunna flytta träden.

Under bygget av Västlänken kommer träd att påverkas. I samarbete med bland andra Göteborgs Stads park- och naturförvaltning arbetar vi för att kunna bevara så många av träden som möjligt. Vissa kan skyddas på plats, medan andra behöver flyttas, antingen tillfälligt eller permanent. En sista åtgärd är att det påverkade trädet ersätts med ett nytt träd efter det att Västlänken har byggts.

Kartlägger rotsystem och utför provlyft

Under hösten kommer vi att utföra så kallad rotkartering på ett antal träd i Haga. Detta innebär att vi gräver runt träden för att kartlägga trädets rotsystem. Vi kommer även att provlyfta ett par träd i området. Det innebär att trädet med hjälp av en maskin lyfts upp ur marken, roteras och därefter sätts ner på samma plats igen. Syftet med både kartläggningen av rötter och provlyft är att få ytterligare kunskap om de förutsättningar som råder på den specifika platsen vad gäller rotsystem, jordkvalitet och grundvatten. Arbetet med träden villkoras mot att vi får beslut och nödvändiga tillstånd från länsstyrelsen.

– De träd som vi nu ska undersöka är träd som kommer att bli berörda i ett senare skede när Västlänken ska byggas. Arbetena med träden sker i nära samarbete med bland andra Göteborgs Stad, och med både interna och externa experter inom området, säger Karin Malmquist, projektledare för Västlänkens station Haga.

Varför måste ni göra de här undersökningarna?

– När vi bygger Västlänken kommer Kungsparken, alltså parkområdet mellan Rosenlundsgatan och Hagakyrkan, att påverkas. Efter bygget har vi ett ansvar för att återställa parken och vår bedömning är att den bästa lösningen är att flytta vissa träd. Både Trafikverket och andra har tidigare flyttat träd, men för att få tillräcklig kunskap om de förhållanden som råder på den här specifika platsen behöver vi göra de här undersökningarna i god tid innan byggstart, berättar Karin.

Trafikverkets projekt Hamnbanan Göteborg utförde under våren 2015 rotkarteringar på träd i Krokängsparken. Läs mer här.