Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över Kruthusgatan och Bergslagsgatan. Foto: Christina Sundien
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi lägger om ledningar inför Västlänkens bygge

Innan bygget av Västlänken startar behöver vi genomföra vissa förberedelser i staden. Till förberedelserna ingår bland annat att lägga om ledningar i marken, ett arbete som vi påbörjar senare i höst.

För att bygget av Västlänken ska kunna genomföras så smidigt som möjligt behöver vi göra vissa förberedande arbeten innan byggstart år 2018. Vi behöver till exempel lägga om el- och vattenledningar för att göra plats för anläggningen. Detta ska vi göra med punktvisa insatser på olika platser längs Västlänkens sträckning. Under hösten påbörjar vi arbetet med ledningsomläggningar på sträckan mellan Olskroken och Residenset. Detta är den första av två etapper. Arbetet görs i samråd med de som äger ledningarna och marken.

Per-Inge Söderström är delprojektledare för förberedande arbeten i projekt Västlänken.

Hur kommer arbetena att gå till?

– Vi kommer att använda oss av två olika metoder. Det ena är så kallad schaktfri förläggning som innebär att vi borrar och trycker ledningar under mark. Mindre schaktarbeten kommer dock att förekomma eftersom tekniken kräver så kallade tryckgropar. Den andra metoden är mer konventionell och innebär att vi genom schaktarbeten förlägger ledningar på plats.

På vilka punkter längs sträckan ska arbetena utföras?

– På den här etappen mellan Olskroken och Residenset kommer vi att flytta ledningsstråk inom Partihallsområdet, samt på Kruthusgatan, Bergslagsgatan, Norra sjöfarten och vid Packhusområdet.

På vilket sätt kan allmänheten påverkas av arbetena?

– Arbetet kommer att innebära vissa begränsningar för fordonstrafik utmed Kruthusgatan och trafiken kommer att ljusregleras. Ett körfält i Norra sjöfarten kommer att stängas av under en kortare period då vi genomför schaktfri förläggning. Cykel- och gångtrafik ska kunna fungera utan begränsningar. Vi kommer att synas och märkas men kommer självklart göra vårt allra bästa för att orsaka så lite störningar som möjligt, avslutar Per-Inge Söderström.

Den andra och sista etappen för ledningsomläggningar sträcker sig från Residenset till Almedal. Arbetena på denna sträcka är planerade till våren 2016.

Kartan visar de två etapperna för ledningsomläggningar längs Västlänkens sträckning.
Kartan visar de två etapperna för ledningsomläggningar längs Västlänkens sträckning.