Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel på perrong Station Korsvägen. Illustration: White Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för fastställelse

Länsstyrelsens tillstyrkan av Västlänkens järnvägsplan innebar att vi i veckan kunde skicka in planen för fastställelse. Innan Västlänken kan byggas måste järnvägsplanen vinna laga kraft. Byggnationen ska även tillståndsprövas i mark- och miljödomstolen.

Den 26 augusti tillstyrkte länsstyrelsen järnvägsplanen för Västlänken. Vi kunde därmed gå vidare till nästa steg i planeringsprocessen, att skicka in planen för fastställelse till Trafikverkets planprövning i Borlänge. När planen väl har fastställts kan den överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan. Vi räknar med att ha en lagakraftvunnen järnvägsplan under 2017.

Ansökan till mark- och miljödomstolen

Innan vi kan börja bygga Västlänken behöver vi även tillstånd för påverkan från Västlänken bygge och för vattenverksamhet från mark- och miljödomstolen. Vi räknar med att skicka in ansökan om tillstånd till domstolen i årsskiftet 2015/2016, och att vi har fått en lagakraftvunnen dom år 2017.