Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Del av Kungsparken i Göteborg. Foto: Rafael Palomo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Provlyfter träd och undersöker mark och rötter i samarbete med specialister

I höst genomför vi provlyft och undersökningar av ett antal träd som kommer att påverkas av Västlänkens bygge. Syftet är att få den kunskap som krävs för att senare kunna bevara träden genom flytt. Trädspecialisten Örjan Stål berättar mer om arbetet.

Trafikverket har i uppdrag att bygga Västlänken, vilket bland annat kommer att påverka träd och parker. För att kunna bygga Västlänken, samt för att minimera påverkan och kunna ta vårt ansvar att återställa parker och naturmiljö, är vår bedömning att den bästa lösningen är att tillfälligt eller permanent flytta vissa träd.

Under slutet av oktober kommer vi att provlyfta ett fåtal träd och undersöka rötterna på ytterligare ett antal träd i Kungsparken och på Haga Kyrkoplan. Genom undersökningarna får vi större erfarenhet och den kunskap som krävs för att i ett senare skede kunna flytta träden. Arkeologer kommer även att finnas på plats för att göra arkeologiska kontroller då området är klassat som fornlämning.

I samarbete med specialister

Arbetet med träden genomförs i samarbete med bland andra Göteborgs Stad. De har tidigare medverkat vid undersökning av rötter och lyft och flytt av träd i Göteborg. Tyskland är det land där flest träd har flyttats och det är även en tysk firma som har upphandlats för att utföra provlyften av träden i Haga. De har många års erfarenhet och flyttar mellan 5 000 och 10 000 träd per år i hela Mellaneuropa.

Örjan Stål är specialiserad på träd- och markfrågor och har jobbat med trädflytt i cirka tio år. Han är en av de specialister som medverkar i arbetet för bevaring av träd inom projekt Västlänken.

Varför ska träden i Haga undersökas?

– Genom att provlyfta träd och undersöka rötter får vi kunskap om rotsystemets utbredning och markens egenskaper. Syftet är att få mer information om förutsättningarna i området, och ytterligare kunskap för att närmare inpå Västlänkens byggstart kunna flytta träden, berättar Örjan.

Hur går det till när träden lyfts och rötterna undersöks?

– Provlyften sker med en specialbyggd maskin som lyfter upp trädet med en skopa. Jorden och rötterna i gropen undersöks innan trädet sätts tillbaka. Normalt sett tar provlyftet cirka 30 minuter, men om man till exempel ska göra arkeologiska undersökningar kan det ta längre tid.

Vi ska även undersöka rotsystem på ytterligare några träd i området. Då kommer vi försiktigt att gräva oss ner mot trädens rötter genom att lager för lager skrapa bort jord med en mindre grävskopa. På så sätt kan vi se rotsystemets utbredning, hur tjocka och i vilket skick rötterna är. Vi undersöker markens och jordens egenskaper och tar jordprover innan vi fyller igen gropen, vattnar och återställer marken.

Påverkas träden av detta?

– Efter att ett träd har lyfts ur marken lägger det mycket energi på att återställa rotsystemet. Det är därför vanligt att tillväxten av grenar och löv är lägre i ett par år efter det att trädet lyfts. När rotsystemet återhämtat sig går trädets tillväxt tillbaka till det normala. Ett trädlyft lyckas i stort sett alltid när förutsättningarna är goda och träden är i gott skick, avslutar Örjan.

Representanter från Trafikverket och Göteborgs Stad kommer under vissa tider då undersökningarna pågår att finnas på plats för att svara på dina frågor om arbetet med träden. Mer information om plats och tider kommer att finnas på webbsidan.