Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rosenlundsbron i Göteborg. Foto: Rafael Palomo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken byggs för att klara framtida vattennivåer

Förändring av vattennivån, till exempel vid extrem nederbörd, är en viktig parameter att ta hänsyn till i många typer av byggen. Västlänken utformas för att klara av både dagens och framtidens vattennivå, därmed minimerar vi risker som översvämning.

Under bygget av Västlänken måste vi ta hänsyn till att havsvattennivån kommer att höjas och bygga tunneln så att det inte kan rinna in vatten i den. Detta för att Västlänken ska bli säker och kunna fungera under hela sin livslängd. Fram till år 2100 väntas vattennivån i Göteborg stiga med 1,0 meter och fram till år 2150 väntas den ha stigit med 2,0 meter jämfört med dagens nivåer.*

Martin Malm är mark- och VA-specialist och arbetar med frågor som rör avvattning, klimatförändringar och markbyggnad i projekt Västlänken.

– Just avvattning, alltså insamling, omhändertagande och bortledning av vatten som skulle kunna skada konstruktionen, är en väsentlig del för att bygga en hållbar tunnel. Stora skyfall skulle annars tränga in och bryta ner anläggningen och spola bort material, och i värsta fall till och med översvämma tunneln. Därför är det också viktigt att skydda den tekniska utrustningen, både under byggtiden men framförallt i den färdiga tunneln, från översvämningar, säger Martin.

Tunneln byggs för framtiden

Västlänkens entréer har därför utformats med skydd så att de ska klara sig från eventuella översvämningar. Vid extrema situationer kommer det även gå att stänga de entréer som ligger under skyddsnivån. Eftersom det aldrig helt säkert går att veta vad framtiden har med sig kommer det även vara möjligt att bygga på skydden. Då är Västlänken förberedd för att klara ytterligare en meters höjning av vattennivån.

Så klarar Västlänken extrema regn

Västlänken har konstruerats så att vatten inte ska kunna rinna in i tunneln vid ett extremt regn. Vid utformningen utgick vi från ett extremt regn som föll i Köpenhamn år 2011och som under två timmar uppmättes till 150 mm. För att vara på den säkra sidan har vi ökat denna siffra med 20 %, vilket gör att Västlänken ska klara 180 mm regn på två timmar.

– Vi har även tagit fram kartor som visar hur djupt vattnet skulle bli längs hela tunnelns sträckning om ett så kraftigt regn skulle komma. Inga öppningar där vatten skulle kunna rinna in i Västlänken kommer att ligga under denna nivå, avslutar Martin.

 

*Uppgifter tagna från SMHIs sammanställning av de framtida havsnivåerna, publicerad 2012.