Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik och människor i centrala Göteborg. Foto: Kerstin Ericsson
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Många mätpunkter i centrala Göteborg

I över tre år har vi undersökt marken längs Västlänkens sträckning för att ta fram bästa möjliga underlag inför bygget. Under 2016 påbörjar vi ytterligare mätningsarbeten som kommer att pågå fram till dess att Västlänken står klar år 2026.

Syftet med mätningarna är att se till att vi inte orsakar skada på omgivningen när vi bygger Västlänken. Mätningarna kommer att genomföras både inför och under bygget för att vi ska kunna följa upp eventuella förändringar och påverkan på omgivningen i samband med bygget. Vi ska till exempel mäta nivåerna för grundvattnet och rörelser i marken. Förutom traditionell markbaserad mätning kommer vi att använda oss av satellitmätningar som en kompletterande metod för att övervaka rörelser i marken.

Vi påbörjar mätningarna redan nu för att se hur marken rör sig idag, och för att senare kunna urskilja de rörelser som kan komma att uppstå på grund av Västlänken. Detta gör att vi i god tid kommer att kunna vidta åtgärder om det finns risk för att rörelserna i längden kan orsaka exempelvis sättningsskador.

Ytterligare mätningar under byggtiden

När vi bygger Västlänken kommer det både att bullra och vibrera i anslutning till byggarbetsplatserna. Under byggtiden kommer vi bland annat att mäta ljud- och vibrationsnivåer för att se till att de håller en acceptabel nivå och att vi inte överskrider gränsvärdena som fastställts av både Trafikverket och andra myndigheter. Vi kommer även att undersöka vatten- och luftkvaliteten samt inventera och dokumentera djur- och växtlivet på utvalda platser.

När vi ska utföra mätningarna i Göteborg kommer vi att synas och ibland även höras. I vissa fall kommer vi till exempel att behöva borra ner rör i marken. Detta medför ett surrande och brummande ljud, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud.

I andra fall kommer vi att behöva montera mätutrustning och sättningsdubb på byggnader i området. De fastighetsägare och boende som kan komma att beröras av detta kommer att bli informerade och vi kommer naturligtvis att inhämta alla nödvändiga tillstånd från fastighetsägare och andra berörda.