Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Provlyft av träd lockade besökare

I slutet av oktober provlyfte och undersökte vi träd i Haga. Det var ett lyckat arbete där vi nu analyserar resultaten av undersökningarna för att kunna planera vårt fortsatta arbete inför bygget av Västlänken. Se filmklipp från undersökningarna.

Det var på tisdagsförmiddagen den 27 oktober som det första av tre träd lyftes upp ur marken för att vi skulle kunna undersöka rötterna. Även arkeologer var på plats i Haga för att se om det fanns några fornlämningar i jorden. Tillfället då det första trädet lyftes var en välbesökt aktivitet där representanter från både Trafikverket och Göteborgs Stad fanns på plats för att svara på frågor. Många förbipasserande stannande till och tittade nyfiket när trädflyttarmaskinen lyfte trädet. Under cirka en timmes tid befann sig trädet i luften innan det sattes tillbaka ner i samma hål igen. Under de följande dagarna provlyfte vi ytterligare två träd samt fortsatte att undersöka rötterna och marken genom att gräva gropar kring ett antal träd.

Arkeologiska fynd

I samband med undersökningarna fanns även arkeologer från Göteborgs Stadsmuseum på plats för att undersöka groparna ur ett arkeologiskt perspektiv. Kungsparken är ursprungligen en del av Göteborgs befästning från början av 1600-talet och därmed är det av vikt att kontrollera huruvida det finns arkeologiska fynd i marken. Vid en av utgrävningarna hittade vi lämningar och spår av mänsklig aktivitet från flera tidsåldrar.

Dagens parkområde utgjordes tidigare av fältvallen, en lågt sluttande jordvall framför vallgraven, som idag finns bevarat även under mark. Arkeologerna hade hoppats på att hitta den så kallade banketten, en stenmur i fältvallens inre del, för att kunna fastställa var muren ligger under mark. Då denna inte hittades kommer fler utgrävningar att bli aktuella i området.

Säkerställer att träden mår bra

Såväl undersökningarna av rötter som de tre trädlyften gick bra, träden hade små rötter och var lätta att lyfta. För att träden ska stå stadigt efter lyften har vi säkrat upp dem med stag som ska stabilisera träden tills de har rotat sig igen. Detta kan ta upp till fem år. Under tiden har vi stor uppsikt över träden för att försäkra oss om att de mår bra och vi ser till att de sköts om med både bevattning och beskärning.

Vad händer nu?

– Sedan undersökningarna avslutades arbetar vi med att analysera resultaten. Resultaten kommer sedan att ligga till grund för det fortsatta arbetet med åtgärdsprogrammet för träd. Det kan redan våren 2016 bli aktuellt att påbörja förberedelserna av de större träden som ska flyttas permanent till en annan plats i närområdet, säger Karin Malmquist, projektledare för Västlänkens station Haga.

Syftet med höstens trädundersökningar var att få information om förutsättningarna i området, att få kunskap om rotsystemets utbredning och markens egenskaper. Detta för att kunna rädda så många träd som möjligt under Västlänkens byggtid genom antingen permanent eller tillfällig flytt.