Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över centralenområdet. Foto: Rafael Palomo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Efter årsskiftet börjar det förberedande arbetet med att lägga om ledningar

Inför Västlänkens byggstart behöver vi göra vissa förberedande arbeten i Göteborg. Bland annat ska vi lägga om ledningar i marken. NCC har nu tilldelats kontrakt för den första etappen med ledningsomläggningar och arbetet beräknas starta i januari 2016.

För att bygget av Västlänken ska kunna genomföras så smidigt som möjligt behöver vi göra vissa förberedande arbeten innan byggstart. Under början av 2016 påbörjar vi arbetet med att lägga om ledningar i marken längs Västlänkens sträckning. Omläggningarna måste genomföras innan Västlänkens byggstart eftersom vissa ledningar i nuläget ligger i vägen för anläggningen. Arbetet kommer som längst att pågå fram till Västlänkens byggstart år 2018.

Med start i januari 2016

Det är entreprenören NCC som tillsammans med projektören WSP har tilldelats kontraktet för ledningsomläggningar för den första av två etapper. I januari 2016 påbörjas etapp ett, vilken innefattar arbeten på ett antal platser mellan Olskroken och Residenset vid Stora hamnkanalen längs Västlänkens sträckning, se karta nedan. De första arbetena kommer troligtvis att utföras i Partihallsområdet och på Kruthusgatan. Förutom dessa områden behöver vi i den första etappen även flytta ledningsstråk på Bergslagsgatan, Norra och Södra sjöfarten samt vid Packhusområdet. Vi räknar med att arbetet på den andra etappen, mellan Residenset och Almedal, påbörjas senare under 2016.

Arbetena kommer att synas och märkas

Omläggningar av ledningar i marken är ett arbete som syns och märks. Med hjälp av maskiner kommer vi antingen att trycka eller gräva ner ledningarna i marken. För att genomföra arbetet behöver vi borra och gräva både mindre och större schakt. Ledningsomläggningarna kommer att utföras med punktvisa insatser och vi kommer således inte att arbeta längs hela sträckan samtidigt.

Arbetet kommer att innebära vissa begränsningar för fordonstrafik och till viss del kan även gång- och cykeltrafik komma att begränsas. I vissa fall kan enstaka körfält periodvis behöva stängas av. Utöver det kommer berörda gator att kunna hållas öppna och trafiken kommer vid behov att ljusregleras. Där det behövs kommer vi att se till att det är ordentligt skyltat och tillsammans med NCC och WSP kommer vi att göra vårt bästa för att orsaka så lite störningar som möjligt.

Mer information kommer att finnas här på webben när arbetena är igång.

Karta etapper ledningsomläggningar