Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grävskopa och krossad sten. Foto: Annika Johansson
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Massor av massor

Arbetet med Västlänken kommer att generera väldiga mängder överskottsmassor som ska tas om hand. I november startade försäljningen av kommande bergmassor och i början av 2016 kommer vi att handla upp mottagning för jordmassorna.

Västlänken kommer att gå under mark både genom berg, jord och lera. Ungefär två tredjedelar av tunneln kommer att gå genom berg och här ska vi bygga genom att spränga ut berget under markytan. Där marken består av jord eller lera ska vi gräva schakt där vi sänker ner tunneldelar i betong som vi sedan täcker över igen. Både att spränga i berg och schakta i jord och lera genererar stora mängder av massor.

Massorna kan användas som en resurs i samhällsutvecklingen och en del av dem kan återanvändas direkt i projektet. Det övergripande målet är att Västlänkens massor ska utgöra samhällsnytta som konstruktionsmaterial inom regionen och att endast begränsade delar ska behöva transporteras längre sträckor. Vi lägger stort fokus på att minska störningarna från transporterna i stadens centrala delar.

Försäljning av bergmassor och mottagningsplatser för lermassor

I november 2015 startade vi försäljningen av de framtida bergmassorna. Det kan finnas många intressenter som vill ta del av den stora mängden massor när den tiden kommer.

I början av 2016 kommer vi att handla upp mottagning av de jord- och lermassor som måste transporteras bort under bygget av Västlänken. Det är både förorenade och renare massor som behöver tas om hand, men mottagningsplatserna för de olika typerna av massor kommer att upphandlas var och en för sig.

De förorenade massorna utgör cirka 250 000 kubikmeter och har olika halter av förorening. Ungefär 1 700 000 kubikmeter massor har en lägre föroreningshalt, vilket innebär att de generellt är rena nog för att användas som exempelvis fyllnadsmaterial under bostäder och kan användas på nytt för de flesta anläggningsändamål.