Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ulf Angberg, kommunikationsansvarig Västlänken
Denna nyhet är äldre än 6 månader

"Skapa förtroende med öppen och ärlig kommunikation"

Vi i Västlänken: Här berättar Ulf Angberg, kommunikationsansvarig i Västlänken, om sin roll i projektet.

Vad har du för bakgrund och hur hamnade du i projekt Västlänken?

Jag har jobbat med kommunikationsarbete i många olika roller bland annat i Malmö stad på 90-talet. De senaste 14 åren har jag arbetat som kommunikationschef för Hallandsåsprojektet.

Vad innebär din roll i Västlänken?

Som statlig myndighet har vi på Trafikverket en skyldighet att informera om vårt arbete. Västlänken berör många både i och utanför Göteborg och vi behöver därför se till att de har möjlighet att ta del av information om projektet. Det gör vi på flera sätt, till exempel genom att finnas tillgängliga för dialog eller genom att ta fram olika typer av informationsmaterial.

Min roll är att samordna och leda kommunikationsverksamheten. I arbetet ingår samordning med såväl interna parter som externa intressenter. Ytterst handlar det om att bygga upp ett förtroende för projektet hos omvärlden genom att öppet och ärligt kommunicera projektets arbete.

Vad är den största utmaningen med Västlänken utifrån ditt perspektiv?

En stor utmaning med kommunikationsarbetet är att nå ut med korrekt information kring projektet. Idag förekommer det en hel del myter och ibland direkta osanningar kring Västlänken.

Som medborgare behöver man inte gilla projektet, men jag tycker att det är viktigt att man får möjlighet att bilda sin egen uppfattning baserad på korrekt fakta.

Västlänken är ett komplext infrastrukturprojekt ur flera aspekter. Dels tekniskt och logistiskt men det är också en del av en större helhet. Att arbeta i sådant projekt ställer stora krav på lyhördhet då det är många intressenter och gränssnitt att ta hänsyn till.

Hur löser du utmaningen?

Det är en naturlig instinkt hos oss människor att tycka att förändring är lite obehagligt och där spelar kommunikation en viktig roll. Jag tror att vi genom kommunikation kan bidra till att minska den oron, genom att på ett så tydligt och korrekt sätt som möjligt beskriva de effekter Västlänken kommer att ha. Både under byggtiden och när den är klar.

Det är viktigt för oss att bygga upp ett förtroende och visa att vi är öppna. Vi ska kunna kommunicera positiva såväl som negativa händelser och visa att vi har en ärlig vilja att genomföra vårt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt för så många som möjligt.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Det är en stor förmån att få jobba med kommunikation i stora och komplexa infrastruktursatsningar som kommer att komma till nytta för så många, både nuvarande och kommande generationer.

En viktig del i att genomföra den här typen av projekt på ett så bra sätt som möjligt är inte minst relationen med omvärlden och det är roligt att vara med i det arbetet.

Vad gör du för att koppla av?

Jag ägnar gärna fritiden med att dyka, både här hemma och utomlands. Den bästa avkopplingen får jag under ytan.

Blir det mycket prat om Västlänken på fritiden?

Det kommer säkert att bli mer prat om Västlänken när jag flyttar hit till Göteborg. Som det är nu bor jag i Skåne och där är det inte så många som känner till Västlänken. De som gör det är oftast positivt inställda då man sett de effekter som Citytunneln i Malmö har haft för hela Öresundregionen.